ANFECA YAZILIM ve DANIŞMANLIK Limited ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK KANUNU”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1’inci Maddesi kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım haklar tanınmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre, Şirketimize (“Veri Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurunun yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,

  1. YAZILI OLARAK BAŞVURU

  Başvuru yöntemi : Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla
  Başvuru yapılacak adres : Şişli Merkez PTT PK:11
  Başvuruda yer alması gereken bilgi : Zarfın/tebligatın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

  2. ŞİRKET SİSTEMİNDE BULUNAN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ İLE BAŞVURU

  Başvuru yöntemi : ANFECA sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle
  Başvuru yapılacak adres : info@anfeca.com
  Başvuruda yer alması gereken bilgi : E-posta’nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

  3. ŞİRKET SİSTEMİNDE BULUNMAYAN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ İLE BAŞVURU

  Başvuru yöntemi : obil imza/e-imza içerecek biçimde ANFECA sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle
  Başvuru yapılacak adres : info@anfeca.com
  Başvuruda yer alması gereken bilgi : E-posta’nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

Tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Forma için lütfen tıklayınız.