YASAL UYARI

Sayın Üyemiz ve Site Ziyaretçisi;

hepimizaileyiz.com Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır). Sitenin sahibi Anfeca Yazılım & Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca HEPİMİZAİLEYİZ olarak anılacaktır) olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi HEPİMİZAİLEYİZ’e aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce Yasal Uyarıları dikkatle okuyunuz.

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi HEPİMİZAİLEYİZ’e ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını “Kullanıcı/Kullanıcılar” sıfatıyla (Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz. Site'de yer alan ve yer alacak olan ve HEPİMİZAİLEYİZ tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanlar da dahil Kullanıcı/Kullanıcılar işbu Yasal Uyarıları kabul etmekle söz konusu beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

2. Kullanıcı/Kullanıcılar; Site’de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, "Site"de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi ve haber vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı/Kullanıcılar ayrıca "Site" üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak HEPİMİZAİLEYİZ'in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3. Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği Site’de paylaşamaz. Bu tür bir içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderene Kullanıcı/Kullanıcılar’a aittir. HEPİMİZAİLEYİZ , Site’de, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Sitede yayınlamama hakkına sahiptir.

4. Kullanıcı/Kullanıcılar, HEPİMİZAİLEYİZ'in, "Site"de diğer Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı HEPİMİZAİLEYİZ'in, HEPİMİZAİLEYİZ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5. Kullanıcı/Kullanıcılar; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Yasal Uyarılar hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Kullanıcı"'nın "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6. HEPİMİZAİLEYİZ, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcı/Kullanıcılar'ın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

7. HEPİMİZAİLEYİZ, "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Kullanıcı/Kullanıcılar’ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı/Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şu kadar ki; HEPİMİZAİLEYİZ, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8. İşbu Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. HEPİMİZAİLEYİZ’in Kullanıcı/Kullanıcılar’ın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. HEPİMİZAİLEYİZ, Site’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site’deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site’deki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

10. Site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, HEPİMİZAİLEYİZ link verilen ayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı HEPİMİZAİLEYİZ dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı HEPİMİZAİLEYİZ’ten bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, HEPİMİZAİLEYİZ bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. HEPİMİZAİLEYİZ bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, HEPİMİZAİLEYİZ ’in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

11. Site’nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları HEPİMİZAİLEYİZ’e ait ve/veya HEPİMİZAİLEYİZ tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. HEPİMİZAİLEYİZ uygulamalarının, Site’de yer alan bilgilerin ve HEPİMİZAİLEYİZ’in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına HEPİMİZAİLEYİZ tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı/Kullanıcılar, HEPİMİZAİLEYİZ’in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. HEPİMİZAİLEYİZ’in; Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

12. Kullanıcı/Kullanıcılar işbu Yasal Uyarılar’dan doğabilecek ihtilaflarda HEPİMİZAİLEYİZ'in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, HEPİMİZAİLEYİZ'i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Yasal Uyarıların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Yasal Uyarıların geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.