PSİKOLOJİ VE KİŞİSEL GELİŞİM

Çekingenlik Kişilik Bozukluğu mudur?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 05.11.2019 - Güncelleme : 07.08.2022

Çekingenlik Kişilik Bozukluğu mudur

Çekingen kişilik bozukluğu, aşırı utangaçlık ve özgüven eksikliği ile karakterize olarak ortaya çıkıyor. Günümüz toplumunda giderek artan bu kişilik bozukluğu tedavi edilmezse kişinin içine kapanmasına ve sonrasında daha ciddi psikolojik sorunlara yol açabiliyor.

Çekingenlik Kişilik Bozukluğu mudur?

Psikolok Özlem Soysal, “kişilik bozuklukları” içerisinde değerlendirilen “çekingen kişilik bozukluğu” hakkında bilgi verdi.

Kaybetme ve reddedilme korkusu varsa

Çekingen kişilik bozukluğu yaşayanlar, toplum içinde yanlış bir şey yapmaktan veya olumsuz değerlendirilmekten korkan, utangaç kişilerdir. Güven eksikliği ve yetersizlik hissi yaşayan bu kişiler toplum içerisinde kendilerini değersiz görebilir. Kaybetme ve reddedilme duygusunun çok acı verebileceği düşüncesi nedeniyle bazen yakın ilişkilerini bile tümüyle reddetmelerine sebep olabilir.

Acı çekmekten, reddedilmekten ve başarısız olmaktan korktukları için yalnız kalmayı tercih eder. Arkadaş çevreleri çok kısıtlıdır ve onlara aşırı derecede bağlıdır.Bu durum iş yaşamlarını da olumsuz etkiler. Mesleki anlamda yükselebilecekleri sosyal durumları reddeder, bu sebeple mesleki olarak alt kademelerde yer alır.

Nedeni tam olarak bilinmiyor

Çekingen kişilik bozukluğunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, çekingen kişilik bozukluğunun olası nedenleri arasında birçok etken olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında, biyolojik ve genetik faktörler, sosyal faktörler (bireyin gelişim öncesi dönemde ailesi, arkadaşları ve diğer çocuklarla etkileşimi) ve psikolojik faktörler gösterilmektedir.

Kişilik Bozukluğunu Anlamanı Yolu Var mı?

Bu durumda tek bir faktörü sorumlu tutmak yerine çekingen kişilik bozukluğunda etkili olan bu üç önemli faktörün karmaşık bir şekilde bütünleşmelerinin sonucunda meydana gelen bir hal olduğunu söylemek daha doğrudur. Ancak kişilik bozukluğu olan bireylerin çocuklarında da kişilik bozukluğu görülme ihtimali normal sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu bilinmelidir.

Çekingenlik Kişilik Bozukluğu mudur

Çekingenlik Kişilik Bozukluğu mudur?

Bu belirtilere dikkat!

Eleştirilme, onaylanmama veya reddedilme korkusu.

Karşı tarafın kendisinden hoşlanmadığı belirsizse iletişim kurmada isteksizlik.

Ayıplanma veya alay konusu olma korkusu.

Sosyal ortamlarda eleştirilme ve dışlanma endişeleri.

Yeni başlayan ilişkilerine yetersizlik duyguları nedeniyle ket vurmak.

Beceriksizlik, zevksiz ve diğer insanlara göre aşağılık duyguları.

Tedavide uzman desteği önemli

Kişilik bozukluğu tedavisinde birçok yöntem kullanılabilmektedir. Uzman bir terapist ile uzun süreli tedaviler ile belirtiler zayıflatılabilmektedir. Ancak bazı durumlarda ilaç tedavisine de ihtiyaç duyulabilir.

1- Davranış tedavileri: Bilişsel-davranış terapisi, mantıksal-heyecan terapisi, sistematik duyarsızlaştırma terapisi, toplumsal becerileri geliştirme ile birlikte yüzleştirme teknikleri kullanılır.

2- Psikodinamik Terapiler: Tek başına ya da davranışsal ve yüzleştirme terapileriyle birlikte yararlı olabilmektedir.

3- Kişilerarası Terapi: Hastanın utangaçlığını ve çekingenliğini yenmesi için destekleyici tekniklerdir.

4- Grup Terapisi: Grup terapisi yüzleştirmeye dayalı bir tedavi yöntemidir ve etkinliği kanıtlanmıştır.

Konular :