PSİKOLOJİ VE KİŞİSEL GELİŞİM

Kadın Çalışanlar: "Ben burada 'kendim' olabiliyorum"

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 07.03.2019

Kadın Çalışanlar Ben burada kendim olabiliyorum

Great Place to Work Enstitüsü, 35 bin 500 çalışanın katıldığı “Türkiye'nin En İyi İşverenleri Benchmark” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İşte, araştırmanın çarpıcı sonuçları...

Kadın çalışanların işe bağlılığı globalde 5, Türkiye’de 6,8 kat daha fazla

Araştırma sonuçlarına göre, en iyi işveren şirketlerindeki kadın çalışanların yüzde 80’i "Ben burada "kendim" olabiliyorum" diyor.

Kurum kültürü gelişimi alanında sektör ve ölçek bağımsız tüm şirketlere tercih edilen iş yerleri inşa etmeleri konusunda destek veren araştırma ve danışmanlık kurumu Great Place To Work Enstitüsü, yaptığı araştırmalarla iş hayatına ilişkin yeni bulguları paylaşıyor. 35 bin 500 çalışanın dahil edildiği Türkiye'nin En İyi İşverenleri Benchmark Araştırması sonuçlarını açıklayan Great Place To Work Enstitüsü kadın ve erkek çalışanların iş hayatındaki rolüne ilişkin verileri analiz etti. Araştırmada Trust Index çalışan anketi ile Great place to tork metodolojisinde yer alan ve kurum kültürü oluşturan; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutları değerlendirildi.

Kadın ve erkek çalışanlar sorumluluk konusunda farklı düşünüyor

Araştırmanın güvenilirlik boyutundaki “Yöneticiler yetkindir ve işlerini iyi yapar.” ifadesine kadın çalışanların yüzde 67’si, erkek çalışanların yüzde 63’ü olumlu cevap verdi. Kadın ve erkek çalışanların en fazla ayrıştığı “Burada çalışanlar çok sorumluluk alabiliyor.” sorusunda ise kadın çalışanlar %74, erkek çalışanlar ise %69 oranında pozitif yanıt verdi.

İzin alma konusunda fark yüksek

Saygı boyutunda oransal olarak birbirine çok yakın yanıtlar veren kadın ve erkek çalışanlar arasındaki makasın en yüksek olduğu oran, “Gerekli olduğunu düşündüğümde işten izin alabiliyorum.” ifadesinde görüldü. Bu değerlendirmeye kadın çalışanların yüzde 77’si, erkek çalışanların yüzde 83’ü olumlu cevap verdi.

Kadın çalışanlar hakkaniyet boyutunda farklı düşünüyor

Hakkaniyet boyutunda “Çalışanlara, cinsel yönelimlerine bakılmaksızın adil davranılır.” sorusuna verilen cevaplarda erkeklerde oran %82, kadınlarda %85. “Çalışanlara, milliyetleri ve etnik kökenlerine bakılmaksızın adil davranılır.” ifadesini erkek çalışanların yüzde 82’si, kadın çalışanların yüzde 85’i olumlu yanıtladı.

Erkeklerde gurur, kadınlarda takım ruhu ön planda

Gurur boyutunda kadın-erkek çalışan yanıtlarının en fazla farklılık gösterdiği ifade “Çalışanlar işlerine severek gelir.” oldu. Kadın çalışanların yüzde 59’u, erkek çalışanların ise yüzde 62’si bu ifadeye katıldı. Takım ruhunda ise kadın-erkek çalışan farklılığın en fazla olduğu ifade, “Burada özel olaylar kutlanılmaktadır.” cümlesi oldu. Bu cümleye yüzde 74 olumlu yaklaşan kadın çalışan oranı, erkek çalışanların yüzde 67 oranıyla farklılık gösterdi.

Türkiye’de çalışan kadınlar globae göre iş yerine daha bağlı

Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer alan şirketlerde çalışan her 5 kadından en az 4'ünün iş yerinde kendileri olabildiğine dikkat çeken Great Place to Work Genel Müdürü Eyüp Toprak araştırmaya ilişkin şunları söyledi: “Araştırmada kadın ve erkek çalışanlar arasında en büyük fark, ‘izin’ konusunda görüldü. En düşük fark ise çalışanlara ‘yaptıkları işe göre uygun ücret ödenmesi’ ifadesi. “Yöneticilerin söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutuyor.”, “Çalışanlar bir şeylere ulaşabilmek için entrikaya başvurmaz, başkalarının arkasından iş çevirmez.”, “Çalışanların iş birliğine güvenilir.” ifadelerinde ise hemfikir olduklarını, aynı oranda olumlu cevap verildiğini görüyoruz. Küresel çapta yaptığımız araştırmalara göre kendilerine şirketin bir parçası olarak davranıldığını belirten kadın çalışanlar şirketlerinde uzun süre kalmaya ve kariyer planlamaya 5 kat daha yatkın. Türkiye'deki şirketlerde çalışan kadınlarda ise bu oran 6,8 kata yükseliyor. Türkiye’de çalışan kadınlar için şirketin bir parçası olabilmek, şirkete bağlılık açısından daha değerli.”

Konular :