GÜNCEL

İstanbul’da proje okul öğretmen ataması başladı

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 19.10.2016

 İstanbulda proje okul öğretmen ataması başladı

İstanbul’da proje okul öğretmen ataması başladı

Proje okullarında sekiz yıl görev yapmış öğretmenlerin başka okullara tayin işlemleri bugün başladı.

Geçen hafta yapılan atama kararnameleri öğretmenlere tebliğ edilmeye başlandı. Bununla birlikte öğretmenler aynı gün içinde tayin edildikleri okulda göreve başlamak zorunda.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin büyük tepkisine neden olan proje okullarındaki öğretmen ataması bugün başladı. Öğretmenlere atamaları bugün tebliğ edildi. 19 Eylül’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeyle, proje okulunda sekiz görev yapmış öğretmenlerin başka okullara tayin edilmesi istendi.

Genelgeye göre, proje okulunda dört yıl görev yapmış öğretmenin ise okulda kalıp kalmayacağına okul müdürü karar verecek. Bununla birlikte bu okullarda görev yapan öğretmenler başka bir proje okuluna tayin isteyemiyor.

Genelgenin ardından öğretmen, öğrenci ve veliler atamalara tepki gösterirken, İstanbul’daki atamalar bugün itibariyle öğretmenlere tebliğ edilmeye başlandı. Geçen hafta İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje okullarındaki öğretmen atamalarının sonuçlandırıldığını, kararnamelerin de ilçe müdürlüklerine en kısa sürede gönderileceğini açıklamıştı.

İstanbul’daki ataması yapılan ve kendisine tebliğ edilen öğretmenlerin aynı gün içinde tayin edildiği okulda göreve başlaması gerekiyor.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU YAPILDI

Diğer yandan, 1 Eylül’de yayınlanan Proje Okulları yönetmeliği için Danıştay’a yürütmenin durdurulması, ardından da iptali istemiyle dava açılmıştı. Danıştay’ın yürütmenin durdurulması talebini reddederken, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesine dayanak olarak gösterilen 652 sayılı KHK’nın 37’inci maddesine eklenen 9 ve 10’uncu fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğu sebebiyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Kurul kararını 15 hakimin 8’inin çoğunluğuyla aldı.

Başvuruya temel teşkil eden gerekçelerden bir kısmı ise ‘Milli Eitim Bakanı’na tanınan herhangi bir ölçüte dayanmayan çok geniş yetki’ olarak ifade edilmiş; bunun Anayasa’nın 128, 7 ve dolayısıyla 2’inci maddesindeki Hukuk Devleti ilkesine açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

“ÖĞRETMENLER İMAM HATİPLERE VERİLİYOR”

Sozcu.com.tr’ye konuşan CHP Bursa Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ceyhun İrgil, proje okullarının iyi ve kaliteli eğitim verilen okullar olduğunu belirterek, “Bu okullar, AKP iktidarının oluşturmaya çalıştığı eğitim anlayışına ters bir eğitim veren kurumlar. Proje okullarındaki öğretmenlerin alınıp özellikle imam hatiplere veriliyor olması, atamalarının yapılıyor olması yine işte bu iyi ve kaliteli eğitimin bitirmek adına yapılıyor” dedi.

İstenen düşünen ve sorgulayan bir gelecek yerine ne denirse yapan tek tip insan yaratma arzusunun bir ayağı olduğunu anlatan İrgil, şöyle devam etti: “Defalarca söyledik, bir kez daha söylüyoruz, Türkiye’nin ihtiyacı olan çağdaş, laik, bilimsel anlayışta bir eğitim sistemidir. Bugün anaokulunda üniversite ortamına kadar bir dizi yanlış uygulamanın içindeyiz. Bu nedenle eğitimde kökten bir reforma ihtiyacımız var.”

“ÖĞRETMENLER KADROSUNUN BULUNDUĞU OKULLARLA İLİŞKİLERİNİ KESMESİNLER”

Konuyu sozcu.com.tr’ye değerlendiren Eğitim-Sen 2 no.lu Şube Başkanı Turgut Yokuş, proje okullarındaki öğretmen atamalarının herhangi bir sıralama, açıklama olmadan yapıldığını vurgulayarak, “Hangi puan ya da hangi esasa göre kimin nereye atandığı belli değil. Ciddi bir haksızlık, hukuksuzluk, işbilmezlik ve siyasal bir yönelim var. Proje okullarının dağıtma meselesi siyasal bir projedir. Ataması yapılan öğretmenlerin gittikleri okulda norm kadro fazlası durumuna düşme tehlikesi var. Bu nedenle öğretmen arkadaşlarımız kadrolarının olduğu okullarda ilişkilerini kesmesinler” diye konuştu.

“KABATAŞ ERKEK LİSESİ’NDE ATANAN 35 ÖĞRETMENDEN 33’Ü NORM KADRO FAZLASI OLDU”

Eğitim-İş 4 no.lu Şube Basın Yayın Sekreteri Umut Güngör, Kabataş Erkek Lisesi’nde ataması yapılan 35 öğretmenin 33 tanesinin norm fazlası olduğunu belirterek, “Öğretmenler yine mağdur edildi. Bu durumda norm fazlası öğretmenler il milli eğitim müdürlüğünün başka bir okula görevlendirmesini bekleyecekler. Maaşlarını alabilmeleri için acilen isteği dışında başka bir okula görevlendirilecekler” diye konuştu.

Sözcü

Konular :
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR