GÜNCEL

Her 10 Kasım Ata'mızı Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz; Arıyoruz...

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 10.11.2022 - Güncelleme : 17.11.2022

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84.  yılında, Ulusça, saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz.

Atatürk, insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biridir. O, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçılığı ve demokrat kişiliği ile tüm insanlığın saygı duyduğu örnek bir liderdir.

Büyük Önder Atatürk, ülkenin ve halkın içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmıştır.

10 Kasım Atamızı Anıyoruz

Her 10 Kasım'da İçimizdeki Özlem Daha da Büyüyor... 

Atatürk'ün en büyük zaferi yenilmiş bir İmparatorluk'tan çağdaş bir devlet yaratmasıdır.

İçinde yaşadığı toplumun yapısını çok iyi bilen Atatürk, bilimsel değerlendirmeler ışığında Türk Ulusu'na en uygun yönetim biçiminin "Cumhuriyet" olduğunu anlamış ve bu yönetim biçimini yeğlemiştir.

Cumhuriyet'in ilânı, Türk toplumu için tarihin en büyük dönüşümlerinden biridir.

Kapalı ve totaliter rejimlerin güçlendiği bir dönemde, demokratik açılımları olanaklı kılacak Cumhuriyet rejiminin kurulması, Yüce Önder'in engin ileri görüşlülüğünün ve bireyi temel alan çağdaş düşüncesinin siyasal bir yansımasıdır.

Egemenliğin kayıtsız koşulsuz ulusun olduğu bu yeni yönetim biçimi, Türkiye Cumhuriyeti'ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkese birey olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu yüklemiş; Türk Ulusu'na özgüvenini kazandırmıştır.

Her 10 Kasım Atamızı Saygı Sevgi ve Özlemle Anıyoruz Arıyoruz

Büyük Atatürk'ün bilgisizliğe, dogmalara ve geri kalmışlığa karşı açtığı savaş, Ulusumuzun evrensel değerleri özümsemesi ve çağdaş yaşamı kısa sürede benimsemesiyle kazanılmıştır.

O'nun, ülkemizin kurtuluşu ve çağdaşlaşmasında oynadığı rol, tarihin akışına yön verecek büyüklüktedir. Atatürk Ulusumuza olduğu kadar insanlığa da malolmuştur. Çağdaşlaşma çabaları, tarihin en büyük aydınlanma hareketlerinden birini yaratmıştır.


Her 10 Kasım Atamızı Saygı Sevgi ve Özlemle Anıyoruz Arıyoruz

Ata'mızı Özlemle Anıyoruz

Atatürk, yalnız bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamıdır.

Atatürk'ün yıllar önce açıkladığı düşünceleri, dinamik yapısıyla güncelliğini korumakta ve çağdaşlık yürüyüşünde yolumuzu aydınlatmaktadır.

Atatürk, ulusal birliğimizin, ülkenin bağımsızlığının ve çağdaşlaşmasının simgesidir. Türk devrimleri ile yönünü çağdaş uygarlığa çeviren Türkiye, yolundan sapmadan emin adımlarla geleceğe doğru yürümektedir.

Her 10 Kasım Atamızı Saygı Sevgi ve Özlemle Anıyoruz Arıyoruz

Türk Ulusu'nun kurtarıcısı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz devlet adamı ve büyük devrimci Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir.

Her 10 Kasım'da Atamızı Anıyor ve Daha Çok Arıyoruz...

Saygı, Sevgi ve Özlemle...

Konular :

#10 Kasım #Atatürk #Mustafa Kemal Atatürk #Anma

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR