SAĞLIK

Bebeğiniz Sürekli Uyuyorsa Dikkat!

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 12.03.2014

Bebeginiz Surekli Uyuyorsa Dikkat

Uzmanlar çocuklarda hayati tehlikeye neden olabilen menenjit hastalığıyla ilgili önemli uyarılarda ve önerilerde bulundu.


Çocuklarda hayati tehlike yaratan menenjit hastalığından korunmanın tek yolunun aşılanma olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman memenjitin belirtileri, tedavi şekli konusunda bilgi verdi.

Fark Edildiği Anda Tedavi Edilmeli

Menenjite neden olan Pnömokok ve H. İnfluenza bakterilerinin aşıları bebeklerde dört doz halinde uygulanıyor. Meningokok aşılarının ise Türkiye’de ruhsatı vardır; ancak henüz rutin aşı şemasında yoktur. Dokuzuncu aydan itibaren uygulanabiliyor ve bu ölümcül hastalığa karşı koruyucu olabiliyor.

Türkiye’de her yıl binlerce çocukta görülen ve çoğunda ciddi hasar bırakan menenjit, beyinde gerçekleşen ve beyni çevreleyen zarların iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Fark edildiği an tedavi edilmezse duyma kaybı, beyin hasarı ve hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi sonuçlar doğuran bir enfeksiyon türüdür.

Çocuğunuzu Menenjitten Aşıyla Koruyabilirsiniz

Hastalığa daha çok 5 yaş altı çocuklar yakalanır. Kalabalık ortamlara maruz kalanlarda menenjit gelişme olasılığı daha yüksektir. En sık görülen tipi, meningokok türü bakterilerin neden olduğu menenjittir.

Menenjitin Belirtileri Nelerdir?

Hastalık bazen yerel salgınlar yapar. Menenjite yol açan diğer bakteriler arasında en sık görülenleri Pnömokok ve H. İnfluenza’dır. Tüberküloz (verem) menenjiti, ender görülen önemli bir menenjit türüdür. Virüsler de menenjit ve ansafalite yol açabilir.

Menenjit belirtileri; şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, iştah kaybı, ense sertliği ve ağrısı, bilinç kaybı, sürekli uyuma isteği, fazla ışığa bakamama, ciltte oluşan lekeler ve havale geçirmedir.

Bebeginiz Surekli Uyuyorsa Dikkat


Bebeklerde Memenjit Belirtileri Nelerdir?

Menenjit belirtileri, bebeklerde daha farklı ve anlaşılması zor olabilir. Bebekte düşük ya da yüksek vücut ısısı, huzursuzluk, devam eden ağlama, uyku hali, beslenme problemi, bıngıldağın şişkin olması durumunda hemen doktora başvurulmalıdır.


Menenjit tanısı, beyin omurilik sıvısının incelenmesiyle konulur. Belden su alma işlemi, tecrübeli bir hekim tarafından, bel hizasından omuriliğe iğne sokarak yapılır. Alınan örnek laboratuarda incelenir, hücre sayımı ve kültür yapılır. Menenjit şüphesi olan hasta hemen hastaneye yatırılmalı ve uygun antibiyotikler başlanmalıdır.

Bakterilerle oluşan menenjitlerde, hastalığın seyri, tanının zamanlamasına ve tanı ile tedavi arasında geçen süreye bağlıdır. Tedaviye başlamada günler değil saatlerin önemi vardır.

Menenjitli hastalar, içinde bulundukları tehlikeli durumdan ötürü tam teşekküllü hastanelerde tedavi altına alınmalıdırlar. Burada dolaşım ve solunum sistemleri sürekli denetim altında tutularak şok ve beyin ödemi gibi tehlikelere karşı önlem alınabilir.

Menenjitin En Bulaşıcısı Meningokok'tur

Meningokok menenjiti çok bulaşıcıdır ve hastayla teması olan aile bireylerinin, doktor ve hemşirelerin de antibiyotikle korunmasını gerekir.

Menenjitten aşılama ile korunmak mümkün. Pnömokok ve H.influenza bakterilerinin aşıları bebeklere 2, 4 ve 6 aylık olduklarında ve 12.-18. aylarda toplam dört doz halinde uygulanır.

Meningokok aşılarının ise Türkiye’de ruhsatı vardır; ancak henüz rutin aşı şemasında yoktur. Dokuzuncu aydan itibaren uygulanabilmekte ve bu ölümcül hastalığa karşı koruyucu olabilmektedir.

Konular :