ÇOCUK GELİŞİMİ

Bağımlı Bireyler Olmasını İstemiyorsanız Problemlerini Siz Çözmeyin

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 07.12.2012

Çocuğunuzun Problemini Siz Çözmeyin

Anne babaların çoğu çocukları bir sorun ve çatışma yaşadıkları zaman, sorunun kime ait olduğuna bakmaksızın, bütün sorunları sahiplenir; çözmeye çalışır. Oysa uzmanlar anne babaları, çocuklarının sorunlarını üstlenme tuzağına düşmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Peki ama böyle bir durumdaanne baba olaraknasıl bir yaklaşımda bulunulmalı? Eğitimci-Yazar Mehmet Murat Döğüşgen bakın hangi önerilerde bulunuyor.

Çocuğunuzu Bağımsız Bir Birey Olarak Yetiştirmek İstiyorsanız...

Çocuğu kendinizin, amaçlarınızın, beklentilerinizin bir uzantısı değil, sizden ayrı kişiliği olan ve bu kişiliğini geliştirmek çabasında olan bir insan olarak kabul edin. Anne-baba öncelikle çocuğunu bağımsız bir birey olarak kabul eden, ona sevgi ile yaklaşan ve olumlu ilişki kurmaya çalışan kişiler olmalıdır.

Sevgi Temeline Dayanan Eğitim, Sağlam ve Başarılı Bir Eğitimdir

Çocukların karşılaştığı problemleri eğer anne ve baba çözmeye çalışırsa ne mi olur? İşte cevabı:

1)Çocukların problemlere yeni çözümler bulmasını sağlayacak yaratıcılık potansiyelleri bastırılır.

2)Olumsuz duyguların bastırılması gibi duygusal olarak sağlıksız bir alışkanlık edinirler.

3)Sonunda bir kriz ortaya çıkana kadar problem çözmeyi erteleyerek hem çocuğun, hem de anne babanın sorunu artık çözülemeyecek bir duruma gelir.

4)Çocuklar problemle karşılaştıklarında korku duyar ve şüpheci davranırlar.

5)Problemleri anne-baba çözdüğünde, çocuğun güven duygusunu kazanması zor olur.

6)Dersleriyle ilgilenin, ama onun yerine dersleri yapmayın.

7)Çocuk, korku ve kaygılarını abartılı yaşar. Bu olay, gerçeği değerlendirme yetilerinin henüz zayıf oluşuyla ilgilidir.

8)Çocuğu hoş görmek asla kayıtsızlık anlamına gelmez.

Çocuğunuzun Problemini Siz Çözmeyin

Çocuğunuz Sizden Yardım İstediğinde Nasıl Bir Yaklaşımda Bulunmalısınız?

Anne babalar çocuğun sorunlarına sahip çıkıp çözmeye çalışmak yerine, etkin dinleme yaparak kabul dili kullan­malı, sorunun çözümünü çocuğa buldurmalıdır. Böylece çocuğun kendi sorununu sahiplenmesine ve çözümünü de yine kendisinin bulmasına yardım etmiş olacaktır.

•Çocukların hayatları boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır.

•Çocukların sorunlarını çözmede, anne babaların tahmin edemeyeceği kadar, gizli yetenekleri vardır.

•Anne babalar çocuklarına hazır çözüm paketleri sunduklarında, neyi nasıl ve ne zaman yapacaklarını söylediklerinde, çocuklar aileye bağımlı hale gelecektir. Sorun çözme becerileri gelişmediğinden, sorunlarla karşılaştıkça çözüm için anne babaya geleceklerdir.

•Anne babalar kendi sorunlarına ek olarak çocukların sorunlarını da sahiplenip çözmeye çalıştıkça yükleri artacak; sorunların altında bunalacaklardır. Çocuklar, çoğu zaman, anne babanın bulduğu çözüme razı olmazlar. Bu da gayet normaldir. Zira, anne baba da olsa, hiç kimse başkasına ait bir soruna en iyi çözümü bulacağını iddia edemez.

•Çocuklar sorunlarının çözümü için yardım isteseler dahi, en etkili yardım onlara yardım etmemektir. Bu bir çelişki gibi görünse de, çözümü arayıp bulmaları için sorumluluğu onlara bırakmak yardım etmenin bir başka yoludur.

Konular :