ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Çocuğa İyimser Düşünme Nasıl Kazandırılır?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 25.03.2013

Çocuğa İyimser Düşünme Nasıl Kazandırılır

Kötümser düşünme biçimiz, günümüz dünyasının çocuklarında oldukça yaygın ve sık rastlanan, zehirleyici ve tehdit edici bir durum aslında. Çocuklara olumlu düşünmeyi, olaylara pozitif tutumlarla yaklaşmayı öğreten anne babaların, aslında onlara zorluklarla baş edebilme ve depresyonu yenebilme adına en önemli etkin silahı daöğrettiklerini söyleyen Uzman Psikolojik Danışman Kudret Eren Yavuz, “Çocuğunuzun Duygusal Zeka Gelişimi” adlı kitabında iyimser düşünme yeteneğinin çocuklara nasıl kazandırılması gerektiğine dair bakın neler söylüyor:

İyimser Düşünme Becerisi Çocuğunuza Ne Kazandırır?

Pozitif düşünme, iyimser bakış açısına sahip olabilme Pollyannacılık’tan farklı bir düşünme biçimidir. İyimserlik, yaşanılan olay ya da durumları farklı açılardan değerlendirerek, olumlu yanlarını bularak en uygun seçeneği ümit edebilme yetisidir.

İyimser Çocuk Karşısına Çıkan Engellere Saplanıp Kalmaz

Çocukların iyimser düşünebilmeyi öğrenebilmeleri için öncelikle iyimser ve kötümser düşünmeyi birbirinden ayırt etmeleri gereklidir. Yaşama iyimser bir gözle bakan çocuklar, olumlu ve mutluluk veren olay ve durumların sürekliliğini fark ederek yaşadıkları zorluk durumlarında bu durumları açıklayan farklı nedenler üzerine çok boyutlu düşünebilirler.

Çocuğa İyimser Düşünme Nasıl Kazandırılır

Bu düşünme sürecinde iyimser çocuk, kendisini daha zorda bırakacak nokta ve çıkmazlara saplanmak yerine olay ve durumları daha etraflıca değerlendirir. Yaşananların geçici olduğunun bilinci ile durumun olumlu yönlerini de fark eder.

Kötümser Bakış Açısıyla Sorunları Büyüterek Kendilerini Çıkmaza Sürükleyebilirler

Kötümser çocuklar ise, iyi olayların geçici olduğu hissiyle sürekli olumsuzluklarla dolu bir yaşamlarının olduğunu düşünürler. Zorluk ve sorun durumlarında olayın olumsuz yönünü zihinlerinde büyütürler ve kendilerini bir çıkmaza süreklerler. Bunu yaparken de sürekli kendilerini ve çevrelerini suçlarlar.

Çocuğa İyimser Düşünme Nasıl Kazandırılır

İyimser Düşünme Becerisi Öğrenilebilir Bir Durumdur

Bilimsel araştırmalar çocuklara iyimser düşünebilme yöntemlerinin öğretilebileceği gerçeğini doğruluyor. Bir çocuğun olumlu ve güzel davranışlar, alışkanlıklar edinmesinde anne-babanın davranışları etkilidir.

Çocuklar, iyimser ya da kötümser düşünme biçimini, çevresindeki yetişkinleri ve onların tutumlarını gözlemleyerek öğrenirler.

Davranışlarınız Siz Farkında Olun veya Olmayın Çocuğunuz Tarafından Ezberlenir

Çocuklar anne babalarının iyi ve kötü yanlarını, farkına varmadan özlerine çekerler. Sabah daha uyanırken dışarı bakıp bulanık bulutlu havaya kahreden bir baba, farkına varmadan çocuğunun duruma kötümser bakması için model olmuştur. Çocuk da babanın bu bakış açısını anında fark etmiştir. Tam tersine, aynı bulutlu havaya bakarak, sabah gülümsemeyle bulutların farklı renklerini çocuğuna göstererek ilk yağmur damlasına heyecanla çocuğuyla birlikte dokunan anne baba da çocuğuna her durumun güzel yanları olabileceğini öğrenir.

Çocuğunuza Kurduğunuz Cümlelere Dikkat Edin

Anne babalar, çocuklarını eleştirirken kullandığı cümlelerle çocuklarına olumsuz gözle bakmayı ve durumdan olumsuzu keşfetmeyi öğretirler. Bir anne babanın eleştiri tarzı çocuğun olumluya ya da olumsuza odaklanma yönünü belirler.

Çocuğa İyimser Düşünme Nasıl Kazandırılır

Ne Çok Abartılı, Ne deSessiz Tepkide Bulunun

Çocuk yanlış bir davranış yaptığında abartılı biçimde şiddetle üzerine giderek onu suçlamak ve aşağılamak çocukta suçluluk ve utanç duyguları uyandırır. Tam tersine, yanlış davranışta hiç suçlamamak da çocuğun davranışlarının sorumluluğunu almasını engellerken çocuğun irade ve kendini kontrol becerilerinin gelişmesini engeller.

Konular :