ERGENLİK DÖNEMİ

Bağımlılık Gençlerde Neden Yaygınlaşıyor?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 01.08.2016

Gençlerde Bağımlılık Neden Yaygınlaşıyor

Gençlerde madde kullanımının hızla artması ve madde kullanım yaşının giderek düşmesi anne babaları korkutuyor.

Uzmanlar bağımlılığı; insanın dürtülerini kontrol edememesi sonucunda bir nesneye veya olguya aşırı muhtaç hale gelmesi olarak tanımlıyor.

Gençleri Bağımlılığa İten Sebepler Neler?

Peki madde kullanan genç nasıl anlaşılır? Hareketlerinde ne gibi değişimler dikkat çeker? Anne babalar ne yapmalı? Anne babalarının bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Psikiyatrist R. Gökhan Aksu, gençleri bağımlılığa iten sebepleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Bağımlılık Hızla Yayılıyor

Kişi bu nesneler olmaksızın hayatını sürdüremeyeceğini düşünür. Bireyi bağımlılığa götüren en önemli etken, bireyi kaygıdan ve gerginlikten uzaklaştırabilen, keyif verici özelliği olan bir dış unsurun varlığı.

Günümüzde alkol, madde ve diğer bağımlılıklar; din, dil, ırk farkı gözetmeksiniz hızla yayılıyor.

Bağımlılık En Önemli Sağlık Sorunlarından Biri

Bağımlılık, hem yol açtığı bedensel ve ruhsal belirtiler; hem de uzantıları olan toplumsal sorunlar nedeniyle çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri haline geldi. Sorun, yalnızca madde kullanan bireyi değil, kuşkusuz bireyin ailesini, ailenin parçası olduğu toplumu da yakından ilgilendirir.

Madde Bağımlılığını Zamanla Gelişir

Gençlik madde bağımlılığı problemlerinin tek bir sebebi yok. Madde bağımlılığı zamanla gelişir; birden patlayan bir kullanım veya bağımlılık şeklinde başlamaz. Bir gençte madde kullanımı problemlerinin gelişmesinde değişik birtakım yollar var.

Gençleri Madde Bağımlılığa İten En Önemli Faktörler Nelerdir?

•Merak etmek ve arkadaş baskısı gençleri madde kullanımına iten en önemli faktörler.

• Yetersiz ya da çok aşırı ebeveyn gözetimi ve ikazı.

• Düzensiz ve fazlasıyla ciddi disiplin.

• Ebeveyn ve çocuk arasında iletişim ve anlayış eksikliği Madde kullanımına karşı kurallar ve beklentilerin yetersiz tanımlanması, yetersiz ifade edilmesi ve bu konuda yeterli bilgi sahibi olunmaması.

• Aile çatışması – aile içi şiddet.

Gençlerde Bağımlılık Yaygınlaşıyor

• Gencin alkol ve madde kullanımını destekleyen ebeveyn tutumu, ebeveyn alkolizmi veya madde kullanımı.

• Genetik yatkınlık.

• Çocuk/ Genç cinsel ve/veya fiziksel istismarı ve ihmali.

• Gencin yaşadığı ve çözümlenmemiş travma.

• Arkadaş grubu baskısı, grubun dışında kalma hissi.

• "Hayır" diyememek

Risk Faktörlerine Karşı da Anne Babalar Dikkatli Olmalı

• Gençlik döneminde yüksek heyecan arayışı.

• Dürtüsel hareket etme.

• Psikolojik sıkıntı ve problemler.

• Duygusal dengeyi sağlamakta zorlanma.

• Akranlarının yaygın olarak kullandığı algısı.

• Kullanmanın az zararlı olduğunun algılanması.

“Eyvah! Yoksa Çocuğum Bağımlı mı?”

Kişinin Madde Bağımlısı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

• Genelde geceleri çok dış dışarı çıkmaya başlar.

• Eski arkadaşlarını birer birer ve kısa sürede terk edip yeni ve çok sık bearber olduğu arkadaşlıklar kurar.

• Çok para harcamaya veya istemeye başlar.

• Fiziksel değişiklikler göstermeye başlar.

• İştahı azalır ve kilo kaybeder.

• Uyku düzeni bozulur, göz çevresinde kızarmalar oluşur, bakışları donuklaşır.

Bağımlılıktan Kurtulmak Mümkün mü?

Bu noktada önemli olan, madde kullanılığından şüphenilen genci hemen damgalamadan, ona karşı öfkeli bir tutum takınmadan, en kısa sürede bağımlılık konusunda, uzmanlaşmış bir profesyonelden destek almasını sağlanmalı.

Tedavi Sürecinde Ailenin, Çevrenin Desteği Önemli

Tedavide kişinin bağımlılıktan kurtulma isteği önemli bir husus. Bağımlılık tedavisi, kullanım şiddetine göre ayaktan veya tedavi merkezlerine yatırılarak yapılır. Tedavide alkolden vb. maddeden arınma, ilaç tedavileri, bireysel ve grup terapileri gerekebilir. Tedavi sonrası, kişinin eski alışkanlığına geri dönmemesi için aileni, çevrenin desteği ve yeni sosyal becerilerin kazandırılması önemli.

Özetle, bağımlılık tedavi edilebilin ancak bağımlılığa yol açan nedenler ortadan kaldırılmadıkça tekrarlayan bir rahatsızlıktır maalesef.

Konular :