ERGENLİK DÖNEMİ

Ergen Genç Kızı Hangi Durumlar Olumsuz Etkiler?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 05.10.2016

Ergen Genç Kızı Hangi Durumlar Etkiler

Ergenlik dönemindeki genç kızları aile içinde olumsuz etkileyen durumlar hakkında bilgi verenPsikolog Tuncel Altınköprü, ailelere tavsiyelerde bulundu.

Ergen Genç Kızı Hangi Durumlar Etkiler?

Uyumlu ve mutlu bir ailede çocuk, kendini güven içinde ve mutlu hisseder. Sağlıklı bir kişilik geliştirme olanağına sahip olur. Geleceğe umutla bakar.

Anne Bababın Sürekli Kavga Etmesi, Ergen Genç Kızı Evliliğe Karşı Soğutur

Anne-babanın birbirleriyle geçinememesi, süregelen tartışmalar, art arda patlak veren kavgalar, genç kızın güvenlik duygusunu yok eder. Saygı ve bağlılık hislerini zayıflatır. Mutluluğunu zedeler. Karşı cinse yönelişinde kuşkular yaratır. Evlilik kurumuna olan inancını sarsar. Kopkoyu bir karamsarlığın karanlıklarına çeker.

Neler Aileye Olan İnancının Kaybolmasına Neden Olur ?

Anne-babanın birbirlerinden ayrılması, çocukta aile bütünlüğü kavramının dağılmasına neden olur. Kendini eksik, bölünmüş, parçalanmış hisseder. Ayrılmanın nedenleri üzerinde durur. Bazen bir, bazen iki tarafı birden suçlu bulur. Her iki halde de bu durumun kişiliği üzerindeki etkileri olumsuzdur.

Ergen Genç Kızı Hangi Durumlar Etkiler

Aileye olan inancını yitirir. Onlara olan bağımlılığı azalır. Davranışlarını denetlemelerine karşı çıkar. Gereksindiği güveni, ilgiyi, sevgiyi, bir yere ait olma duygusunu ev dışında karşılamaya çalışır. Bu da onu çeşitli yanılgılara düşürür.

Anne veya Babanın Ölümü Ergenleri Nasıl Etkiler?

Bazen boşanma değil ama ölümdür anne babayı birbirinden ayıran. Çocuk kaybettiği kişiye duyduğu sevgiyi bazen tümüyle sağ kalana yöneltir. Her ikisinin sorumluluğu ve ilgisini ondan bekler. Ona aşırı bağlılık ve sevgi duyar. Bazen de yitirilen kişini ödev ve görevlerini kendi üstlenir. Erken bir görev bilincinin içine girer. Çoğu kez bunun ağırlığı altında ezilir. Kişiliği tüm olanaklarıyla gelişemez. Bazı yönleriyle savrulur kalır.

Üvey Anne veya Üvey Baba Ergenlikteki Genç Kızlar Nasıl Etkiler?

Ergenlik çağında edinilen üvey bir anne veya baba, genç kızın sorunlarını artırır çoğu kez. Onu benimsemekte, yitirdiği kişinin yerine koymakta güçlük çeker. Nasıl çağıracağını, ne diyeceğini dahi bilemez. İlişkilerin gelişme biçiminde, üvey anne veya babanın kişiliği, tutum ve davranışları kadar, genç kızın kişiliği ve içinde bulunduğu dönemde etken olur. Ancak sorunlarla karşılaşılması olasıdır.

Anne Babalar, Çocuklar Arası Eşit Tavır ve Tutumda Olmaya Dikkat Etmeliler

Anne-babanın, birbirlerine karşı tutumlarını olduğu kadar, çocuklarıyla aralarındaki ilişkileri de iyi düzenlemeleri gerekir. Çok çocuklu ailelerde eşit olmayan tavır ve tutumlar, tüm dikkatlerini onların davranışlarına çevirmiş bulunan çocuklarca hemen algılanır ve yorumlanır. Hemen herkes eşitsiz tutum ve davranışlardan zarar görür.

Tek Yönlü ve Kayırmalı Tutumlardan Uzak Durun

Eğer çocuklardan birine farklı davranılıyorsa bunun da dayandığı neden bütün kardeşlerce kabul edilebilir olmalıdır. Benzeri durumlarda aynı ayrıcalık diğerlerine de tanınmalıdır. Tek yönlü ve kayırmalı tutumlarda süreklilik, çocuğun anne-babasına olan inancını sarsar. Aile içindeki uyumlu havayı, kardeşler arasındaki anlaşmayı ve dayanışmayı bozar.

Konular :