ÇOCUK BESLENME VE SAĞLIK

Sünnet İçin Doğru Zaman Nedir?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 20.07.2010

Sünnet

Ülkemizde çocuklara en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Hemen tümü dini ve geleneksel nedenlerle yapılır. Tıbbi nedenlerle yapılanları ise sünnet tarihinin erkene alınması tarzındadır.

Fimozis, (sünnet derisinin daralması) :

Sünnet derisi 3 yaşına kadar doğal olarak kısmen veya tamamen yapışıktır ve bu erkek çocukların % 95 kadarında kendiliğinden hiçbir soruna yol açmayan tamamen doğal bir durumdur ( Fizyolojik fimozis ). Ancak % 5 kadar çocukta sünnet derisinin uç kısmındaki idrarın çıktığı açıklık buna izin vermeyecek kadar dar olabilir ve bu durum tekrarlayan lokal enfeksiyonlar veya gereksiz geri çekme temizleme çabaları neticesinde ortaya çıkabilir ( Patolojik fimozis ). Bazen smegma kistleri denilen sünnet derisi içindeki beyaz kireçimsi tortular da enfeksiyona yol açarlar. Toplumumuzda sünnet derisinin rutin olarak geri çekilmesi ve smegma temizliği oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bu geri çekmeler esnasında oluşan küçük çatlakların iyileşmesi esnasında da ve sünnet derisinin geriye çekildikten sonra tekrar eski haline gelememesi ve ödemlenmesi ile penis ucunun beslenme bozukluklarına kadar gidebilecek olan ağır tablolar ortaya çıkarabilir.

Sünnetin Yararları :

Erken yapıldığında yenidoğan ve sütçocukluğu dönemine ait üriner sistem enfeksiyonlarının sünnetsiz çocuklara oranla ortalama 10 kat azaldığı çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Özellikle 3 yaşından sonraki çocuklarda sünnet derisi darlığı ve buna bağlı oluşabilen balanit ( penis ucu iltihabı ) kesin tedavisinide korunmasınıda sağlar. Bakteri ve virüs kolonizasyonu için uygun bir ortam oluşturan sünnet derisinin ortadan kaldırılmasının cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve penis kanserinin önlenmesinde önemli rol oynadığı ve sünnetli erkeklerle evli kadınlarda rahim kanserlerine daha az rastlandığı bilinmektedir.

Bizde olduğu gibi dini veya geleneksel sünnetin tüm erkeklere uygulandığı toplumlarda erkek çocuklar arasında önemli bir sosyal statü boyutu da vardır.

Sünnetin Riskleri :

Uygun olmayan şartlarda ve ortamlarda ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan sünnetler kalıcı sakatlıklar da dahil ciddi problemlere yol açabilmektedir. Toplumun yarısına uygulanan bir cerrahi girişim olduğu düşünülürse ortaya çıkan risk daha net olarak anlaşılabilir. Çocuklarda uygulanan tüm cerrahi girişimlerde gösterilmesi gereken sedasyon veya genel anestezi titizliği ve psikolojik hazırlık ihmal edilirse sünnet işlemi, etkisi yaşam boyu sürebilecek bir psikolojik travmaya dönüşebilir.

Ayrıca sünnet sonrası dönemde enfeksiyon, kanama, eksik veya fazla derinin kalması, penis başının yaralanması ve oldukça sık olarak da estetik kusurlar olarak sayılabilecek ve ikincil cerrahiler gerektiren ciddi problemler olarak ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca yenidoğan döneminde daha sık görülen tam idrar çıkışdeliği iltihap ve darlıkları da sünnet sonrası rastlanılan problemler arasındadır.

Komplikasyonlardan kaçınmak, sünneti bir cerrahi girişim olarak görmek ve ameliyathane ortamında uzmanlarca yapılamasını sağlamakla mümkündür.

Sünnet ne zaman yapılmaz: Hiçbir cerrahi girişimin yapılamayacağı genel hastalıklar dışında; hipospadyas, epispadyas ve megaloüretra gibi penisin doğumsal anomalilerinde, düzeltici asıl ameliyatlar yapılana kadar sünnet yapılmamalıdır.

Sünnet Yaşı :

Sünnet için en uygun olmayan yaş aralığı 1,5 – 6 yaş arası dönemdir. Bu dönemde aileden koparılıp ayrılmanın yol açacağı duygusal ve psikolojik sorunlar ön plana çıkabildiği gibi, cinsiyet ve kendilik bilincinin ortaya çıkıp geliştiği bu yaş aralığında, vücudundan bir parçanın kendi arzusu dışında uzaklaştırılması ve bunun cinsel organı ile ilgili bir işlem oluşu, çocuklarda iğdiş edilme korkusunu ve bunun yol açtığı psikolojik problemleri ortaya çıkarabilmektedir.

Yenidoğan sünneti çok tartışılan bir konudur. Bu dönemde sünnet çok kolay, genel anestezi gerektirmeyen bir cerrahi işlemdir. Uygun tekniklerle çabuk ve estetik iyileşme mümkündür. Ancak bezli çocuklarda sünnet sonrası bakım daha fazla özen ister Özel pansuman malzemeleri ve bakım ile bunların kolayca önlenmesi mümkündür.

6 yaş sonrasında ise çocuğun sünnet olayının toplumsal boyutunu algılaması ve bu sevinci ailesi ile birlikte yaşaması söz konusudur. Bu yaşlarda sünnetin genel anestezi veya ciddi sedasyonla yapılması zorunludur.

Önerdiğimiz Sünnet Teknikleri :

Yenidoğan döneminde Gomco klampı ve çan yöntemi ile dikişsiz olarak sünnet yapılabilir. Bu teknikle sünnet kısa sürer ve son derece estetik bir iyileşme sağlanır. Genel anesteziye gerek yoktur. Lokal bölgesel anestezisi yeterlidir.

Diğer yaş gruplarında dikişli cerrahi sünneti önermekteyiz sünnet öncesi sakinleştirme ve takiben ameliyathaneye alınan çocuklarda genel anesteziye başlanınca önce bölgesel uyşturma yapmaktayız. Böylece lokal ağrı blokajı ile anestetik ajanların çok daha düşük dozlarda kullanımı ve ameliyat sonrası 4- 6 saatlik ağrı olmasını önlemektedir. Sünnet derisinin istenen ölçülerde uzaklaştırıldıktan sonra tam bir kanama kontrolü sağlandıktan sonra çok ince dikişlerle sünnet estetik bir şekilde yapılmakta, uygun bir pansuman ve ağrı kesicilerle ile çok rahat bir sünnet sonrası dönem geçirilmektedir. 48 saat sonra banyo ve diğer aktiviteler rahatlıkla yapılabilir.

Dr. Cem KARA

Konular :