HAMİLELİK DÖNEMİ

İleri Yaş Gebelikte Risk Artar mı?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 03.01.2016

İleri Yaşta Gebelikte Risk Artar mı?

İlk doğumunu ileri yaşta yapanları bekleyen muhtemel riskler nelerdir?

Hamilelik Birçok Nedene Bağlı Olarak Ertelenebilir Ama...

70’li yılların ortasından buüne, ileri yaştakı kadınlardaki hamilelik oranında hatrı sayılır bir artış meydana gelmiştir. Hamileliğin ertelenmesini birçok sosyal etken etkilemiştir. Bu etkenlerin arasında “kariyer” kadınlarının sayısındaki artış ve ikinci evliliklerinde çocuk yapan boşanmış kadınlar sayılabilir.

Yüksek Kaliteli Doktor Kontrolü İle Riski Minimize Edilebilir

“İlk doğumunu ileri yaşta yapanlar”ın risk taşıması fikri eski yıllara göre, etkisini yitirmiştir. Kırk yıl önce kadının 35 yaşından sonra ilk kez hamile kalması pratikte riskil gebelikle eşanlamlı sayılırdı. Son araştırmalar, erken doğum ve perinatal ölüm oranı açısından riskin ilk kez genç yaşta hamile olanlara göre çok büyük olmadığnıı ortaya koymuştur.

Fakat, kısıtlı glikoz toleransı, gebelikte hipertansiyon, son üç ayda kan kaybı ve büyük oranda sezaryenle doğum gibi doğum öncesi komplikasyonların sıklığında bir artış gözlendiği onaylanmıştır.

Muhtemelen ileri yaştaki kadınlara yönelik doktor kontrollerinin ve tedavilerin yüksek kalitesinin de etkisiyle gebeliğin gidişatı iyi olmaktadır.

Bunun ötesinde ilk gebeliklerini 35 yaş sonrasına ertelemeyi seçen kadınlar çoğunlukla toplunu orta ve üst kesiminden, yüksek bilgi düzeyine ve iyi sosyo-ekonomik koşullara sahip bireyleridir. Doğal olarak ileri yaşta hamilelik farklı sorunlar doğurur.

İleri Yaşta Gebelikte Down Sendromu Riski Nedir?

Bilindiği gibi Down Sendromu’na yakalanma oranı, yaşın ilerlemesiyle birlikte artmakatrır. 35 yaşında doğum yapan annnelerin çocuklarında 365’te 1, 45 yaşında doğum yapan annelerin çocuklarında 32’de 1).

Bu durum, diğer anomali türleri ve fetüs normal kromozomlara sahip olsa da kendiliğinden yaşanan düşük riski için geçerlidir.

Genetik teşhisteki gelişmeler, erken dönemde koryon villüslerinden örnek alınması ve amniyosentez teknikleri sayesnide tedbirli ve mantıklı tercihler yapabilmeleri için kadınlara gereki, titiz bilgiyi vermektedir.

30 Yaşından Sonra Doğurganlık Azalır

Hamile kalabilmek anlamına gelen doğurganlığın yaşla azaldığı da esaba katılmalıdır nitekim doğurganlıktaki kritik düşüş 30 yaşından sonra meydana gelmektedir.

Günümüzde bu durum yapay döllenme yöntemlerine daha fazla başvurulması sonucunu doğurmuştur. Bu da fazladan, yeni risk faktörü eklendiği anlamına gelir.

Konular :