HAMİLELİK DÖNEMİ

Normal Doğum Nasıl Yaygınlaşır?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 20.04.2022

Normal Doğum Nasıl Yaygınlaşır

Normal doğumun yaygınlaşmasında ebelik mesleğinin önemli bir yeri olduğunu belirten uzmanlar, ebelerin gebelik öncesi ve sonrasını kapsayan süreçte çiftlerin bilinçlenmesindeki rollerine dikkat çekiyor. Doğum korkusunu azaltmak için hazırlık eğitiminin önemli olduğunu anlatan Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Yılmaz Esencan, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada ebelerin doğum sürecindeki rollerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Normal doğum kararında ebelerin rolü önemli

Doğuma hazırlık eğitiminde hedef; çiftleri ve özellikle anne adaylarını, doğum ve doğum sonrası yaşanılan süreç hakkında doğru bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu eğitimler çiftlerin gebelik ve doğum yolculuğunu sırasında doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır.

Normal Doğum Nasıl Yaygınlaşır?

Doğum süreci, kadının yaşam evreleri içerisinde doğurganlık çağı içerisinde yaşadığı belki de en önemli olaylardan birisi. Kadının yaşamı boyu gerçekleşen doğal bir sürecin parçasıdır doğum. Gebelik ve ardından devam eden doğum eylemi çoğunlukla fizyolojik akışında gerçekleşen bir yolculuktur. Her bir doğum yeni bir başlangıçtır. Unutulmaması gereken her kadının kendisinin biricik ve tek olması gibi doğumu da benzersiz, biricik ve özel bir olaydır. Hatta bir kadının 2. ve 3. doğumları bile farklı olabilmektedir. Bu nedenlerle doğum eylemi eşsiz bir deneyimdir.

Normal Doğum Yerine Vajinal Doğum Olarak Adlandırmak

Müdahale olmadan doğal güçler yardımı ile canlı bebek ve eklerinin vajinal yoldan çıkarak, hava ile temasının sağlanmasıdır. Doğum tanımlaması yapılırken “normal doğum” yerine “vajinal doğum” adlandırması özünde daha doğru bir yaklaşımolacaktır.

Gebelik öncesinden başlayarak eğitim verirler

Normal doğumun yaygınlaşmasında ebelik mesleğinin önemini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yılmaz Esencan, “Ebelik; evlilik öncesi, gebelik öncesi, gebelik ve doğum sonu konularında danışmanlık sağlayan oldukça kapsamlı bir meslek grubudur. Ebeler bu hizmetlerin her aşamasını yürütebilecek donanıma sahip sağlık profesyonelleridir. Ebelerin primer görevleri içerisinde gebelik öncesi ve doğum öncesi danışmanlık, yapılması gereken muayeneler ve bunların planlanması ile birlikte hizmetlerin yürütülmesi yer almaktadır.” dedi.

Normal Doğumun Yaygınlaşmasında Ebeliğin Mesleği Önemli

Normal doğumun yaygınlaşmasında ebelik mesleği önemlidir. Ebeler normal doğumun yaygınlaşması kapsamında çiftlerin bilgi düzeylerine uygun gereksinimleri ön planda tutarak gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetini sunmalıdır. Çiftlere uygun eğitimler planlama ve uygulama sağlanırken, ebeler bu eğitimler ışığında çiftlerin doğru karar almasında yardımcı olmalıdır.” dedi.

Gebelik sürecinde takip önemlidir

Gebelik ile birçok fiziksel, emosyonel ve psikolojik değişimler kadın hayatını primer olarak etkilemektedir. Fertilizasyonun (döllenmenin) gerçekleşmesiyle oluşan gebelik ile kadın vücudunda fizyolojik, anatomik ve psikolojik birçok değişim meydana gelmektedir. Gebelik dönemi boyunca devam eden bu değişiklikler anne ve bebeğin sağlık takibi açısından yakın izlem yapılması gereken ve doğumun başlangıç evresine kadar devam eden bir süreçtir. Gebelik süreci boyunca anne ve bebeğin sağlığını koruma ve geliştirme kapsamında ebelerin vereceği bakımın doğum şekli üzerinde de etkisi büyüktür.

Bilinçli doğum fırsatı sunulmalı…

Doğum öncesi eğitimlerin planlanması ve uygulaması yaygınlaştırılarak doğum süreci hakkında anne adaylarının ebeler tarafından bilgilendirilmeli. Böylece ebeler, gebeleri eğitimlere yönlendirerek bilinçli doğum fırsatını kadınlara sunmaktadır. Doğuma hazırlık eğitiminde hedef; çiftleri ve özellikle anne adaylarını, doğum ve doğum sonrası yaşanılan süreç hakkında doğru bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu eğitimler çiftlerin gebelik ve doğum yolculuğunu sırasında doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır.

Normal doğumu özendirmek için ebelere önemli görevler düşüyor

Gebelik süreci öncesi ve gebelik sürecinde normal vajinal doğuma ilişkin alanında uzman ebelerin verdikleri bakım ve danışmanlık hizmetleri, çiftlerin doğum şekli tercihi konusunda karar verme sürecini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle sezaryen ile doğum oranlarını azaltmak ve normal vajinal doğumu özendirmek için ebelere önemli görevler düşmektedir.

Doğum korkusunun azaltılmak için hazırlık eğitimleri verilmeli…

Güncel literatüre göre sezaryen doğum şekli konusunda gebelerin almış oldukları eğitimin ve gebelerin doğum korkusunun doğum şekilleri seçiminde önemli bir oranda etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle gebelerin doğum korkularının azaltılması için gebelere ebeler tarafından doğuma hazırlık eğitimleri verilmelidir. Bu kurslara katılım konusunda gebe ve eşi desteklenmelidir.

Sezaryen doğumun riskli durumlarda yapılması gerektiği vurgulanmalı…

Ebe gebenin kararında yönlendirici olmamalı ve alacağı karar ne olursa olsun gebeyi desteklemelidir. Verilecek eğitimde gebe ve eşinin doğum şekilleri konusunda bilgi düzeyleri göz önünde bulundurulmalı ve sahip oldukları bilginin eksik veya hatalı durumları da belirlenerek bu yönde bir eğitim planı oluşturulmalıdır. Her iki doğum şeklinin de avantajları ve dezavantajları konuşulmalı, sezaryen doğum şeklinin bir risk durumu dahilinde yapılması gereken bir operasyon olduğu vurgulanmalıdır.

Konular :