PSİKOLOJİ VE KİŞİSEL GELİŞİM

İş Arkadaşınıza Ne Kadar Güveniyorsunuz?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 21.08.2010

İş Arkadaşınıza Ne Kadar Güveniyorsunuz

Bir aşamada, ortak bir başarı elde etmek üzere başkalarıyla birlikte çalışmak ve işbirliği yapa ihtiyacı hissedersiniz. İlişkileri besleyen gıda güvenidir.

Güvene dayalı ilişkiler, açık ve yaygınlaşmaya eğilim olur ve takdir toplar. Güvensizliğe, güce ve saman altından su yürütmeye dayalı ilişkilerde, başarı kısa vadeli ve tatsız olur.

Düşün güvenli ilişkiler görünüşe kurtarmaya, sınırlar getirmeye ve güç konumları oluşturmaya yöneliktir. Bu yaklaşım problemlerin algılanmasını hem etkiler hem de çarpıtır; sonuçta, problemlerin aşılmaz görünmesine ya da var olmayan problemlerin ortaya çıkmasına neden olur.

Güven ilişkilerde farklı etkiler yaratabilecek bir kaldıraç noktası gibi işlev görür. Kaldıraç noktası yüksek güven yönüne ne kadar çok kayarsa, problemlerin çözümüne harcanan zaman o kadar azalır ve etkin çalışma o kadar artar. Kuruluşlarda denetim ve kontrol harcamaları ne kadar azalırsa işlem maliyetleri o kadar düşer. Eğer insanlar, hata yapacaklar ya da onurları zedelenecek diye endişe etmek zorunda olmazlarsa, açık olmaya, öğrenmeye ve bilgilerini paylaşmaya daha çok istekli olurlar.

Buna karşılık kaldıraç noktası ters yöne kayarsa, güven azalacak, iktidar mücadeleleri patlak vererek gruplaşmalar ortaya çıkacak ve bilgi akışı azalacaktır.

Ne var ki güven isteğe göre açılıp kapatılacak bir şalter değildir. Güven, hem çok hassas ve kırılgandır; hem de esnektir. Bu yüzden alınıp verilmesi büyük değişkenlik gösterebilir, koşullara bağlı olarak çok çabuk ya da yavaş değişebilir.

Keyfi ya da kısa vadeli ilişkilerde gördüğümüz gevşek bir güvendir. İnsanların kendilerini kısmen adamaya eğilimli oldukları proje gruplarında söz konusu olan budur.

Yakın kişisel dostluğa dayalı güven, esnek ve kalıcıdır; sıkı güven olarak kabul edilebilir. Bir kez oluştuktan sonra kolay bozulmaz; ama bir kez zedelendiğinde onarılması ve yeniden olması çabuk mümkün olmaz.

Yürek, Beyin ve El/Mick Cope

Konular :