İLİŞKİLER

Annesiyle İlişkileri İyi Olan Erkekler "İdeal Eş"

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 06.01.2017

Eşler Arasında Sevgi ve Adalet Dengesi

Uzman psikologlar evlilikte adalete dikkat çekti.

Eşler Arasında Sevgi ve Adalet Dengesi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan anlatıyor...

Eşler “İki Kişilik” Düşünmeli

Sosyal adalet, yargı adaleti ve ahlaki adalet kavramlarıyla beraber aile hukukunda da bir adalet sistemi vardır. Bunun için eşlerin “iki kişilik” düşünmesi gerekir. Tarafların kendi yaşantılarını hem istedikleri gibi şekillendirmeye, hem de evliliği sürdürmeye çalışması aile hukukunu bozar.

Anne-Eş Arasındaki Çekişmeler Evliliği Yıpratıyor

Bu nedenle evlilikte olaylara bir hâkim, bir savcı, bir avukat gibi yaklaşmamak; haklının ortaya çıkması için çalışmak gerekir. Aile içerisinde genel olarak görülen sorunların kaynaklarından biri, anne-eş arasındaki çekişmelerdir.

Aile İçindeki Pek Çok Sorunun Üstesinden Gelmek Mümkün

Böyle durumlarda olayları tarafsız değerlendirmemek, karşı tarafta haksızlığa uğrayacağı duygusu uyandırır ve kavgaya sebep olur. Bunun engellenmesiyse, anne ve eşte haksızlığa uğramayacağına dair güveni sağlamak ve taraflara adilce yaklaşmakla mümkün olur. Bunlar sağlandığı takdirde aile hukukundaki olası birçok sorun engellenmiş olur.

Taraflar Empati Kurmayı Elden Bırakmamalı

Sevgi ve adaletin dengede durması, eşler arasındaki ilişkilerde çok önemlidir. Eşler arasında kavgaya sebep olan kayınvalide vakalarında, tarafların empati kurmaları ve durumu olumlu hale getirmek için çabalamaları gerekmektedir. Herkesin birdenbire olgun ve mükemmel hale gelmesiyle de, kavga etmek ve tavır almakla da sorunların çözülmesi mümkün değildir.

Erkeğin Annesine Aşırı Düşkünlüğü Normal mi?

Erkeğin annesine fazla düşkün olması, eşinin kayınvalidesine olan tavrının olumsuz yönde şekillenmesine, onun kusurlarını sürekli dillendirmesine sebep olabilir. Bu durum, aile içinde büyük kavgalar çıkmasına yol açar.

Erkeğin bu tip olaylar karşısında olumlu tavırlar takınması, annesinin onun hayatındaki yerini ve eşiyle olan ilişkisindeki olumlu etkilerini eşine anlatması sorunların çözümlerini kolaylaştırabilir.

Eşler İki Kişilik Düşünmeli

Erkeklerde Annesiyle İlişkileri İyi Olanlar İdeal Eş Olabiliyor

İdeal eş olarak tanımlayabileceğimiz erkekler, genellikle annesiyle ilişkileri iyi olanlardır. Annesini seven bir erkek, eşine karşı davranışlarında sevgi dolu olur. Bu, iyi bir özelliktir; ancak erkek, evlendikten sonra annesini uzaktan sevmeyi başarabilmeli, eşiyle annesi arasındaki ilişkilerinde bir denge kurarak istisnai durumlar dışında öncelikli olanın yuvası olduğunu bilmelidir.

Kadın da evi sevimli ve çekici hale getirmeli, evdeki huzuru sağlamak için çalışmalıdır.

Kadının davranışlarının olumlu olması halinde, kayınvalide de gelininin oğlunu mutlu etmeye çalıştığını görerek ona karşı olumlu tavırlar sergiler.

Şunu bilmeliyiz ki bir konuda ne istediğimizden çok, arzu ettiğimiz şeyi nasıl istediğimiz önemlidir.

Konular :