HAMİLELİK DÖNEMİ

40’lı Yaşlardan Sonra Tip 2 Diyabete Dikkat!

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 15.01.2014

40lı Yaslardan Sonra Tip 2 Diyabete Dikkat

Son yıllarda görülme sıklığı giderek artan hamilelik diyabeti, anne için olduğu kadar bebek için de tehlikeli olabiliyor. Diyabetin zararlı etkilerinden korunmak için düzenli takip ve yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşıyor. Gebelik diyabetinin düşük riskini artırdığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Asena Ayar, hamilelik diyabeti ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Gebelik Süreci İnsülin Direncini Artırıyor

Gebeliğinden önce kan şekeri hiç yüksek saptanmamış gebelerin hamilelik esnasında kan şeker seviyelerinin yüksek saptanması hali “gestasyonel diyabet” yani “gebelik diyabeti” olarak adlandırılmaktadır.

Son araştırmalara göre gebelerin %15-20 kadarının gebelik diyabetinden etkilediği ortaya çıktı. Tam olarak sebepleri bilinmemekle beraber gebeliğin insülin direncini artıran bir dönem olduğu bilinmektedir.

Yüksek Kan Şekeri Anne Adayı ve Bebek İçin Risk Oluşturuyor

İnsülin insanda pankreas hücrelerinden salgılanan, gıdalarla aldığımız şekerin parçalanmasını sağlayan hayati bir hormondur. Gebelik sırasında bebeğin büyümesine destek olan hormonlar salgılayan plasenta aynı zamanda maternal insülinin bir kısmını bloke ederek annenin bu hormona olan ihtiyacını artırır. Vücutta bir nevi insülin direnci oluşur. Diyabet vücuda giren şekerin yeterli insülin olmaması ya da insülinin doğru kullanılamaması nedeniyle kandan uzaklaştırılamaması ve enerjiye çevrilememesi durumuna denir. Bu şekilde kan şekerinin hep yüksek seyretmesi bebek ve anne için risk oluşturur.

Tip 1 Diyabet Genelde Çocuk Yaşta Ortaya Çıkıyor

Tip 1,Tip 2 ve gebelik diyabeti gebeliği tehdit eden diyabetik durumlardır. Tip 1 diyabet genellikle çocuk yaşta ortaya çıkar ve vücudun şekeri harcamak için gerekli insülin hormonu üretememesinden kaynaklanmaktadır. Bu tip diyabeti olan anne adayları, genellikle gebelik öncesi hastalıklarının farkındadırlar. Tedavi için insülin kullanılmaktadır.

40lı Yaslardan Sonra Tip 2 Diyabete Dikkat

40’lı Yaşlardan Sonra Dikkat!

Tip 2 diyabet çoğunlukla 40’lı yaşlarda ve kilolu kişilerde ortaya çıkmaktadır. Tedavide tablet formunda ilaçlar kullanılmakla beraber bazen gebelikte insülin enjeksiyonları gerekebilmektedir. Gebelik öncesinde ya da gebelik sırasında tanı konulmuş olabilmektedir. Gestasyonel diyabet sadece gebelikte ortaya çıkan bir diyabet şeklidir.

Gebelikte ihtiyaç duyulan ekstra insülinin üretilememesi esas problemdir. Genelde gebeliğin ikinci yarısında ortaya çıkar ve gebelik sonlandıktan sonra geçer. Ancak gebeliğinde diyabet ortaya çıkan bir anne adayının sonraki gebeliğinde de diyabet geliştirmesi riski iki kat artmıştır.

Gebelikten Önce Diyabeti Olan Kadınlar Hangi Risklerle Karşılaşabilir?

•Göz ve böbrek problemleri
•İri bebek dünyaya getirme
•İri bebek nedeniyle müdahaleli doğum ya da sezaryen doğum yapma
•Düşük yapma
•Bebeklerde normal gelişememe, özellikle sinir ve kardiyovasküler sistem anormallikleri,
•Ölü doğum ya da erken ölüm,
•Doğum sonrası sağlık problemleri, hayatının daha sonraki evrelerinde diyabet ve obezite sorunları yaşama gibi riskleri vardır.

Gebelikte Ortaya Çıkan Diyabetin Ne Gibi Riskleri Vardır?

•İri bebek riski buna bağlı olarak doğumun zor olması ya da sezaryenle olması
•Bebekte kalp ve solunum problemlerinin görülmesi
•Bebeğin büyüme sürecinde obezite veya diyabet hastası olma riski artmaktadır.

Diyabet tanısı konulan anne adaylarının şeker takibi önemli

Vücut kitle indeksi yüksek, önceki gebeliğinde diyabet geçirmiş, ailesinde diyabet hikayesi olan, önceki gebeliğinde iri bebek doğurmuş anne adaylarının Gestasyonel diyabet geliştirme riski yüksektir.

Diyabet riski yüksek anne adaylarının gebelik öncesi bir endokrin uzmanı ile görüşerek tetkik edilmesi önemlidir. Vücut kitle indeksi yüksek olan anne adaylarında kilo kaybı teşvik edilmeli, diyet düzenlemesi yapılmalıdır. Gebelik sırasında her gebe 24-26 hafta arası, riski yüksek olanlar ise daha erken dönemde 50 gr ve 100gr glukoz yükleme testleri ile taranmaktadır. Diyabet tanısı konulan gebelerde hastalık sıkı şeker takibi ve diyet ile kontrol edilmekte bazı durumlarda insülin tedavisi gerekli olmaktadır.

Konular :