HAMİLELİK DÖNEMİ

Çalışan Anne Adayları "Hamilenin Korunma Yasası" Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 24.05.2011
Çalışan Anne Adayları Hamileleri Koruma Yasasını Biliyor Musunuz

Eğer hamileyseniz ve çalışıyorsanız; sizi ve bebeğinizi koruyan, Hamilenin Korunma Yasası’nı mutlaka öğrenin.

İşte, her çalışan anne adayının bilmesi gereken kanuni hakları…

Çalışan anne adayına doğumdan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli izin verilir.

Yasalar, özellikle koruyucu veya bebeğe zarar verme riski olan işlerle hamileliğin bağdaşmazlığını ve doğumdan önce işe ara verme dönemi öngörür. Bazı durumlarda hamile, iş çok zor olmasa da koşullar nedeniyle önce de ara vermesi doktoru tarafından tavsiye edilir. İş, normal hamilelik sürecinde sakıncalı değildir. Hamileliklerin büyük bir kısmı normal bir iş aktivitesiyle fizyolojiktir ve uyuşmaktadır.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, çalışan kadınlara “anne ve çocuğa özel ve uygun bir koruma sağlayan iş koşullarını” garanti eder. Böylece kanun kapsamında hamile kadın koruyanı birtakım haklara sahip olur.

Devlet Memuru Olan Anne Adaylarının Yasal Hakları Nelerdir?

Memur olarak çalışan anne adayına, doğumdan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli izin verilir.

Gebelik çoğul ise, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir.

Sağlık durumu uygun olduğu takdire anne adayı doktor onayı doğrultusunda ve de kendi istediğiyle doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Bu belirtilen süreler, memurun sağlık durumuna göre, doktor raporuyla uzatılabilir.
Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Yine aynı yasanın 108. Maddesinde; doğum yapan (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar ücretsiz izin verileceği düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 74. Maddesi de yeni yapılan düzenlemelerle birlikte 657 sayılı yasadaki hükümlere benzer nitelikler taşır.

Özel Sektörde Çalışan Anne Adaylarının Yasal Hakları Nelerdir?

İş Kanunu’nun 74. Maddesinde de:

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırmamaları esastır.

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.

Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre, doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süre, doktor raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hemim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde, işçinin ücretinde bir kesinti yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebilik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre, günlük çalışma süresinden sayılır.

Erken Doğum Yaptıysanız…

Yasadan Ocak 2011’de yapılan yeni bir düzenlemeyle erken doğum yapan anne, doğum öncesi kullanılmayan izin hakkını, doğum sonrası iznine ekleyebilir.

Doğum Yardımları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 43. Maddesinde; sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin, sigortalı olmayan karısının analığı halinde, şu yardımlar sağlanır:

• Gebelik muayenesi yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,
• Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması,
• Emzirme yardım parası verilmesi,
• Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra, işinde kaldığı günler için ödenek verilmesi,
• Analık hali sebebiyle, gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi

düzenlenmiştir.

Konular :