HAMİLELİK DÖNEMİ

Gebelikte Alerjik Hastalıklar Nasıl Tedavi Edilmeli?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 26.07.2012

Gebelikte Alerji Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilmeli

Toplumda genel görülme sıklığı yüzde 25-35 olan alerjik hastalıklar, gebelikte de en çok karşılaşılan tıbbi sorunlardan birini oluşturuyor. Nezle, astım, göz nezlesi, ürtiker, anaflaksi, besin ve ilaç alerjileri bu grupta sayılan hastalıkların başında geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Banu Çiftçi gebelikte alerjikhastalıkların tedavisiyle ilgilibakın hangi önemliuyarılardabulunuyor.

Gebelikte Katı Diyet Uygulamalarından Kaçınılmalıdır

Gebelikte bu hastalıkların yönetimi, anne ve bebeğin sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir. Gebelikte alerjik hastalıklarda, tam bir hikaye ve bulguların dikkatli değerlendirilmesi esastır. Tanıda alerjik bulguların günlük kaydı ve şüphenilen alerjenlerin günlük yaşamdan uzaklaştırılarak izlenmesi yararlıdır. Ancak tanı adına hem anne hem bebeğin sağlığı açısından katı bir diyet kısıtlamasından kaçınılmalıdır. Kan testleri, uygulamalı alerji testleri tercih edilmelidir.

Alerjiyi Tetikleyici Unsurlardan Uzak Durulmalı

Deri testleri veya besin testleri gibi alerji testleri, ciddi anaflaktik reaksiyonlara sebep olabileceği için mutlaka doğum sonrasına ertelenmesi gerekir. Ek olarak, gebeliğiin son aylarında sık rastlanılan vazomotor nezle ve gebelik ürtikeri gibi alerjik olmayan bulgular, alerjik hastalıklarla karıştırılmamalıdır. Alerji tanısı alan anne adayları, bilinen alerji yapıcı tetikleyici solunum yoluyla temas edilebilecek hayvan tüyü, ev tozu, sigara dumanı gibi ortamlardan kaçınmalıdır.

Gebelikte Kullanılan İlaçların Dozu Önemlidir

İmmunoterapi (aşılama) gebelikte başlatılmamalıdır. Gebelik öncesi tedavisi başlanmış olanlarda tedaviye devam edilebilir ancak doz gebelik süresince artırılmamalı, mümkünse azaltılmalıdır.

Gebelik döneminde özellikle ilk 3 ayda ilaçsız tedavi en ideal olanıdır. Ancak tedavi edilmeyen herhangi bir hastalığın gebelikte daha ciddi zararlara yol açabileceği durumlarda, ilaç kullanımının düşünülmesi gerekir. Örneğin, astım veya başka bir alerjik hastalığı olan gebe bir kadında ilaç kullanılmazsa, bu hastalıklar, anne ve bebeğin sağlığı açısından ciddi risk taşıyan hatta ölümcül durumlara yol açabilir (akut astım atağı ciddi oksijensiz kalınmasına sebep olabilir).

Gebelikte Alerji Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilmeli

Kullanılan İlacın Kar-Zarar Oranı Çok İyi Hesaplanmalı

Alerji ilaçlarının gebelikte kullanımının birçok çalışmada yan etkisi gösterilmemesine rağmen, steroidlerin (kortizon) güvenilirliği daha azdır. Steroid kullanan annelerin çocuklarında, gebelik zehirlenmesi, erken doğum, yarık dudak-damak ve düşük doğum ağırlığı bildirilmesine rağmen, tedavi edilmeyen hastalığın (kontrol alınamayan şiddetli astım gibi) anne ve bebek sağlığını olumsuz etkisi de göz önüne alınarak, kar-zarar oranı hesaplanmalıdır.

Gebelikte Alerji Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilmeli

Sigaradan Uzak Durulmalı

Alerjik hastalıklarda, atağı başlatan ve mümkün olduğunca günlük yaşamdan uzaklaştırılması gereken çevresel faktörlerin başında, sigara dumanına maruz kalmak var. Alkol tüketimi ve bilinen besin maddeleri de alerji tetikleyici faktörler arasında sayılabilir.

Anne ve bebeğin alerjenlerden korunması için, sigara içilmemeli ve sigara içilen ortamlarda bulunulmamalı, alkol tüketiminden kaçınılmalı, bilinen gıda ve çevresel faktörler günlük yaşamdan uzaklaştırılmalı, reflü tedavi edilmeli ve anne sütü teşvik edilmelidir.

Konular :