KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Atölye Modern'de Sonbahar Dönemi Başlıyor

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 01.11.2013

Atölye Modernde Sonbahar Dönemi Başlıyor

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern’in sonbahar dönemi 2 Kasım 2013’te başlıyor.

Yakın Tarihe Güncel Bakış Açısı

Atölye Modern’in bu dönemki programı Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri, Türkiye’de Çağdaş Sanat Seminerleri, Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Seçkin Pirim ile Proje Atölyesi, Bahar Korçan ile Esin Fabrikası ve Nusret Polat ile Sanatsal Düşünce Semineri’nden oluşuyor. İstanbul Modern, Atölye Modern ile bugüne kadar gerçekleştirdiği kuramsal ve uygulama odaklı programlarını katılımcıların deneyimleri ve beklentileriyle geliştirerek çeşitlendirmeyi sürdürüyor.

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) ile işbirliğini devam ettiren Atölye Modern, Sonbahar 2013 dönemi için Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi ve Türkiye’de Çağdaş Sanat Tarihi başlıklarıyla iki yeni seminer programı gerçekleştiriyor. Bu programlar, günümüz sanatının anlatılarını yorumlamada yakın tarihe ilişkin güncel bir bakış açısı sunuyor.

Atölye Modern’in yeni programlarından biri, Nusret Polat’ın yönetiminde gerçekleştirilen, katılımcılarını modernite içinde, sanat tarihi ile sanata ilişkin fikirlerin tarihi arasındaki bağlantı noktalarını göstermek ve sanatı, fikirler tarihinin bir parçası olarak okumaya davet eden Sanatsal Düşünce Seminerleri.

Atölye Modern’in moda kavramına ve modanın sanatın farklı uygulama alanlarıyla ilişkisine odaklanan, katılımcılarına tasarımcılarla birlikte çağdaş tasarım çalışmaları gerçekleştirme olanağı sunan Esin Fabrikası başlıklı atölye programlarının ilki ise, Bahar Korçan ile ilk kez Sonbahar 2013 döneminde uygulanmaya başlıyor. Katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını yazar Mario Levi’nin yönetiminde geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi; çağdaş sanatçı Seçkin Pirim ile iki ve üç boyutlu uygulamalar gerçekleştirerek kendini sanatla ifade etmenin olanaklarını sunan Proje Atölyesi ve yeni programlarıyla Atölye Modern, sanatçılarla, sanat tarihçileriyle ve sanatın farklı alanlarından diğer aktörlerle katılımcılarını keşfe, analize ve sanatsal deneyime davet ediyor.

AICA TÜRKİYE İŞBİRLİĞİYLE SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Sanat Tarihi Seminerleri katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor.

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi başlıklı programda, 19.yüzyıldan günümüze Batı sanatının evreleri, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimi, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiği ayrıntılı olarak ele alınıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor.

Bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceleyen Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerlerini Yrd. Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye şubesi başkanı) sunuyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANAT SEMİNERLERİ

Türkiye’de Çağdaş Sanat başlıklı seminer programında, kaynakları ve dinamikleri, dünya sanatındaki yeri, ilk örneklerinden günümüze gelişimi ve tarihsel okuma biçimleri bakımından Türkiye’de modern resmin doğuşu ve çağdaş sanatın ortaya çıkışı işleniyor. Sanatın yeni ve çağdaş oluşumları, son yıllardaki dinamikleri ve günümüz sanatı ele alınıyor. Batı sanatı ile karşılaştırmalı örneklerin de incelendiği programda, katılımcıların disiplinlerarası okumalarla Türk resminin kültürel ve ekonomik gelişimini anlamaları ve sosyo-kültürel analizlerle yeni bakış açıları geliştirmelerine aracı olunuyor.

Türkiye’de Çağdaş Sanat programının gündüz ve akşam seminerleri Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) International Başkan Yardımcısı) tarafından yürütülüyor.

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor. Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arıyor.

Atölye Modernde Sonbahar Dönemi Başlıyor

PROJE ATÖLYESİ: SEÇKİN PİRİM İLE

Proje Atölyesi, katılımcılara sanatçılarla birlikte sanat projeleri gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Seçkin Pirim’in yönetiminde gerçekleştirilen Proje Atölyesi, “disiplin” kavramından yola çıkarak, işimizde ve özel yaşamımızda bize sunulan ya da kendi yarattığımız kurallar ve önlemler bütününü yeniden düşünmeye davet ediyor. Katılımcılar, zıt gibi görünen ancak yaşamımızda farklı dengeler oluşturan disiplin ve özgürlük kavramlarını, deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak önce bir fikre ve ardından da sanatsal bir üretime taşıyorlar.

ESİN FABRİKASI: BAHAR KORÇAN İLE

Yeni Atölye Modern programlarından biri olan Esin Fabrikası, katılımcılarına tasarımcılarla birlikte çağdaş tasarım çalışmaları gerçekleştirme olanağı sunuyor. Bahar Korçan’ın yönetiminde gerçekleştirilen Esin Fabrikası, moda kavramına ve modanın diğer disiplinlerle, sanatın farklı uygulama alanlarıyla ilişkisine odaklanıyor. Esin kaynağı olarak durumların, olguların ve değişimlerin yaratım sürecinde nasıl yeniden ele alınabileceğini ve nasıl özgürce yorumlanabileceğini kendi çalışmalarından örneklerle katılımcılarıyla paylaşan sanatçı; malzemenin beden, mekân, dünya ile psikolojik, çevresel, ekonomik vb. çeşitli bağlamlardaki ilişkisini sorgulayarak moda kavramı üzerine farklı bir perspektif sunuyor.

SANATSAL DÜŞÜNCE SEMİNERİ: NUSRET POLAT

Yeni Atölye Modern programı Sanatsal Düşünce Semineri, modernite içinde sanat tarihi ile sanata ilişkin fikirlerin tarihi arasındaki bağlantı noktalarını göstererek, katılımcılarını sanatı, fikirler tarihinin bir parçası olarak okumaya davet ediyor. Yrd. Doç. Dr. Nusret Polat (Okan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yönetimi Bölüm Başkanı) tarafından gerçekleştirilen seminer; sanatsal imgelerin arkasındaki estetik, metafizik, sosyolojik ve siyasi fikirleri okuyabilmek için, sanat ve düşünce tarihinin kurucu isimlerinin, modern ve çağdaş sanatın fikirler (ve dolayısıyla imgeler) dünyasına yaptığı katkıların izini sürmeyi amaçlıyor.

Atölye Modern programları İstanbul Modern üyelerine %10 indirimlidir.

Atölye Modern’in atölye ve seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: 0212 334 73 48

Konular :
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR