KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Yetişkinlere Yönelik Atölye Etkinlikleri

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 14.02.2013

Yetişkinlere Yönelik Atölye Etkinlikleri

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye programları ve seminerleri sürüyor. İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern’in bahar dönemi 4 Mart 2013’te başlıyor.

"

AICA Türkiye işbirliğiyle düzenlenen, alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Sanat Tarihi Seminerleri katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor.

Batı Resim Sanatı Tarihi programının seminerlerini Yrd. Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye şubesi başkanı), Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), sunuyor.

Türk Resim Sanatı Tarihi programının gündüz seminerleri Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) International Başkan Yardımcısı), akşam seminerleri ise Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü) tarafından yürütülüyor.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, yazar Mario Levi’nin denetiminde, farklı yazı türlerinin tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi.

İstanbul Modern’in Şef Küratörü Levent Çalıkoğlu yönetiminde düzenlenen Çağdaş Sanat Koleksiyonerliği seminerleri, “koleksiyon” ve “koleksiyonerlik” kavramlarını ayrıntılı olarak ele alıyor.

Katılımcılara sanatçılarla birlikte sanat projeleri gerçekleştirme fırsatı sunan Proje Atölyesi’nde Seçkin Pirim’in yönetiminde “rutin” kavramını ele alıyor.

Temür Köran’ın yönetiminde gerçekleştirilen Proje Atölyesi’nde ise katılımcılar, kişisel imgelerinden, etkilenimlerinden, hayal dünyalarından, gündelik yaşamlarında severek kullandıkları ya da sakladıkları objelerden, yola çıkarak çizimlerle ve boyamalarla desenler yaratıyorlar.

BATI RESİM SANATI TARİHİ SEMİNERLERİ

Batı Resim Sanatı Tarihi başlıklı program, Batı Sanatı tarihini oluşturan dinamikleri, kilise, aristokrasi ve burjuvazi geleneğinde sanatın doğuşunu, sanatın sosyoekonomik alanlarla olan ilişkisini, sanayileşmenin sanat alanındaki etkilerini, modern sanata uzanan gelişimini ve aydınlanma geleneğini, günümüz sanatının kendine özgü anlatılarının yapısını konu alıyor.

Programda ele alınacak başlıklar arasında Giotto ve yeni sanat anlayışı, Rönesans sanatı, 17. ve 18. yüzyıl sanatı, 19. yüzyıl akımları, soyut sanat, Dada, Sürrealizm, Kavramsal sanat ve uluslararası güncel sanat bulunuyor.

Batı Resim Sanatı Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Yrd. Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Yrd. Doç. Dr. Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye şubesi başkanı), 7. ve 8. seminerlerini Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), 9. ve 10. seminerlerini yine Osman Erden sunuyor.

Batı Resim Sanatı Tarihi seminerleri sinema salonunda gerçekleşiyor.

Yetişkinlere Yönelik Atölye Etkinlikleri

Gündüz Programı:

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

5 Mart – 21 Mayıs 2013
Salı günleri, 10.30 – 12.30

(19 ve 26 Mart tarihlerinde seminer 10.00-12.00 saatlerinde düzenlenecektir.)

(23 Nisan ve 7 Mayıs 2013 Salı günü seminer düzenlenmeyecektir.)

Akşam Programı:

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

6 Mart – 22 Mayıs 2013
Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30
(17 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde seminer düzenlenmeyecektir.)

TÜRK RESİM SANATI TARİHİ SEMİNERLERİ

Gündüz Programı:

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

15 Mart – 3 Mayıs 2013
Cuma günleri, 10.30-12.30

Akşam Programı:

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

5 Mart – 30 Nisan 2013
Salı günleri, 19.30 – 21.30
(23 Nisan 2013 Salı günü seminer düzenlenmeyecektir.)

Türk Resim Sanatı Tarihi başlıklı program, kaynakları ve dinamikleri, dünya sanatındaki yeri, ilk örneklerinden günümüze gelişimi ve tarihsel okuma biçimleri bakımından Türk resmini etraflıca işliyor. Sanatın yeni ve çağdaş oluşumlarını, son yıllardaki dinamiklerini ve günümüz sanatını ele alıyor. Batı sanatı ile karşılaştırmalı örneklerin de incelendiği program, katılımcıların disiplinlerarası okumalarla Türk resminin kültürel ve ekonomik gelişimini anlamalarına ve sosyokültürel analizlerle yeni bakış açıları geliştirmelerine aracı oluyor.

Programda ele alınacak başlıklar arasında Batılılaşma dönemi ve Osmanlı’da resim sanatının doğuşu, ikinci kuşağın ünlü temsilcileri, Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, üçüncü kuşağın ünlü ustaları, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşu, Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi ile Türkiye’de Çağdaş Sanat yer alıyor.

Türk Resim Sanatı Tarihi programının gündüz seminerleri Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) International Başkan Yardımcısı), akşam seminerleri ise Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü) tarafından yürütülüyor.

Türk Resim Sanatı Tarihi seminerleri sinema salonunda gerçekleşiyor.

Gündüz Programı:

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

15 Mart – 3 Mayıs 2013
Cuma günleri, 10.30-12.30

Akşam Programı:

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

5 Mart – 30 Nisan 2013
Salı günleri, 19.30 – 21.30
(23 Nisan 2013 Salı günü seminer düzenlenmeyecektir.)

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arıyorlar. Yazılar yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

İstanbul Modern eğitim odasında gerçekleşen programa 12 katılımcı kabul ediliyor.

Etkinlik Süresi: 6 Hafta

6 Mart – 10 Nisan 2013
Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

ÇAĞDAŞ SANAT KOLEKSİYONERLİĞİ: LEVENT ÇALIKOĞLU İLE

İstanbul Modern’in Şef Küratörü Levent Çalıkoğlu yönetiminde düzenlenen program, “koleksiyon” ve “koleksiyonerlik” kavramlarını etraflıca ele alıyor. Konu olarak bir koleksiyonun oluşturulmasındaki temel unsurların neler olduğunu, koleksiyonların, yatırım aracı olarak ne ifade ettiğini, koleksiyonerliğin hukuksal boyutunu işliyor. Program müzayedeciler, galericiler ve koleksiyonerlerden oluşan konuklarıyla koleksiyonerlik dünyasına kapı aralıyor.

Çağdaş Sanat Koleksiyonerliği seminerleri sinema salonunda gerçekleşiyor.

Etkinlik Süresi: 8 hafta

6 Mart – 24 Nisan 2013Çarşamba günleri, 10.30-12.30
(20 Mart ve 17 Nisan tarihlerinde seminer 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir)

PROJE ATÖLYESİ: SEÇKİN PİRİM İLE

Proje Atölyesi, katılımcılara sanatçılarla birlikte sanat projeleri gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

Seçkin Pirim’in yönetiminde gerçekleştirilen Proje Atölyesi “rutin” kavramını ele alıyor. Katılımcılar gündelik yaşamlarını, alışılagelmiş düzenlerini ve bu düzen içindeki davranışlarını form çalışmalarıyla çözümlüyor. Atölyede yapılan sanat çalışmalarının temel ve kişisel sorgulama alanlarını günlük yaşamdaki rutin davranışlarımızı doğuran rollerimiz ve bu rollere paralel veya karşı gelişen beklentilerimiz oluşturuyor. Karşılaşmalar ve yüzleşmelerle dolu bu atölye çalışması katılımcıların çamura biçim vererek çağdaş bir form üretmeleri ile tamamlanıyor.

Genç İstanbul Modern’de gerçekleştirilen programa 20 katılımcı kabul ediliyor.

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

5 Mart – 26 Mart 2013
Salı günleri, 19.30 – 21.30

PROJE ATÖLYESİ: TEMÜR KÖRAN İLE

Proje Atölyesi, katılımcılara sanatçılarla birlikte sanat projeleri gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

Temür Köran’ın yönetiminde gerçekleştirilen Proje Atölyesi’nde katılımcılar, kişisel imgelerinden, etkilenimlerinden, hayal dünyalarından, gündelik yaşamlarında severek kullandıkları ya da sakladıkları objelerden, yola çıkarak çizimlerle ve boyamalarla desenler yaratıyorlar.

Genç İstanbul Modern’de gerçekleştirilen programa 20 katılımcı kabul ediliyor.

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

4 Mart – 25 Mart 2013
Pazartesi günleri, 19.30-21.30

Atölye Modern programları İstanbul Modern üyelerine %10 indirimlidir.

Atölye Modern’in atölye ve seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
Rezervasyon ve detaylı bilgi için: 0212 334 73 48

Konular :
BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR