DAVRANIŞ SORUNLARI

Çocuklarda Şiddet Eğitimi İçin Neler Yapılabilir?

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 14.04.2015

Çocuklarda Şiddeti Önlemeye Karşı Ne Yapılabilir

Çocuklarda Şiddet Eğitimi İçin Neler Yapılabilir?

Çocuğun gelişimi saldırganlıktan bağımsız düşünülemez. Bunun sonucu olarak da eğitim demek, saldırganlık gücünü durdurmak veya kötü görmek değil, bu gücü kontrol etmek ve olumlu yöne kanalize etmek demektir.

Anne-babalar, öncelikle çocuklarının saldırganlığını, “Bırak çocuk saldırganlığı yaşasın...” umursamazlığını ile ortadan kaldıramayacaklarını çok iyi bilmeliler. Çocuğu barışçıl bir ahlak anlayışına yöneltmek adına, saldırganlığı bastırmaya çalışmak, görmezden gelmek ve yasaklamak, pedagojik saldırganlıkta olduğu gibi üstesinden gelinmesinde çok az başarı sağlar.

Ebeveynler saldırganlıktan ne kadar çok ürküntüyle kaçar, saldırganlığı yasaklar ve sınırlarla yok etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, çocuklar da kişiliklerinin bu parçasıyla bir bütün olarak kabul edilmedikleri duygusu da o kadar şiddetle hissederler.

Saldırganlığa Karşı Doğru Spora Yönlendirin


  • Her gün yapılacak bedensel hareketler, oyunlar ve faaliyetler bedensel hassasiyeti ortaya çıkaracak değişik aletlerle yapılacak masajlar çocuğun, örneğin okşama ile sıkıcı kavrama arasındaki farkı yaşayarak hissetmesini sağlar. Hoplayıp zıplayarak azgınlık yapması, suyla çamurla oynaması ve diğer aktiviteler duygularını harekete geçirir.

  • Çocuk, zaman ve mekan alışkanlıkları edinerek, bu zaman ve mekan içerisinde bedensel aktivite ihtiyaçlarını kurallı olarak yerine getirir.

  • Çocuk judo, karate ve hatta basketbol gibi vücudu güçlendiren ve bedensel güce dayalı sporları yapmaya teşvik edilmelidir. Tabii ki, kişinin eğer takımdan dışlanmayı istemiyorsa, mutlaka uyması gereken kuralları kapsayan diğer spor dalları da tavsiye edilir.

  • Futbol gibi sevilen spor dalları da, kazanma veya kaybetme durumlarında çocuğun içinden gelen bedensel hareketleri yapmasına olanak sağlayarak olumlu yönde etkiler.

  • Judo gibi spor dalları yetişmekte olan gencin, bedensel duygularına ilişkin gözle görülür yararlar sağlar. Çocuk ve genç kendi vücudunu tanır, kendi gücünün sınırlarını dener, spor sırasında karşısındakine zarar vermemesi ve yaralanmaması ve onunla dil bir şekilde yarışabilmesi için uyması gereken kural ve kaideleri yaşayarak öğrenir.

Unutmayın, çocuğu eğiten kişi, günlük yaşamda ne kadar etik değerlere uygun davranırsa, çocuk da ileriki yıllarda olgunlaştığı zaman taklit edebileceği o kadar iyi bir örnek görmüş olur.

Konular :