DAVRANIŞ SORUNLARI

İnatçılık Çocuk Gelişiminin Bir Parçasıdır

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 11.05.2015

İnatçılık Çocuk Gelişiminin Bir Parçasıdır

Kız çocuklarında biraz erken olmak üzere 3-4 yaşlarında ortaya çıkan inatçı davranışların aslında normal bir gelişim kabul edildiğini söyleyen Doç. Dr. Sefa Saygılı ebeveynlere bu konudadoğru yaklaşım önerilerinde bulundu.

3-5 Yaş Arası İnatçı Davranışlar Doğaldır

Çocuklarda 3-5 yaşları arasında anne-baba ve kendileri için çok güç olan inatçılık dönemi başlar. O yaşa kadar kolay yönetilen bir çocuk, baş kaldıran, ters, huysuz ve dayanılmaz biri olur. Her şeyi reddeder, kendi bildiğini yapmak ister, anne babasının isteklerine öfke ile karşı koyar.

Çocuk Bu Devrede Kendi Her Şeyi Kendi Yapmak İster

Çocuğun gelişiminde yeni bir devre başladığı için aslında tabii ve sevinilecek bir durumdur. Bu süre içinde çocuk her şeyi kendi başına yapmak ister. Kendinin yaptığı şeyler hoşuna gider, ona güven verir. Çevreden gelen direnişi kırmaya çalışır. İstediği gibi davranmasına engel olunmasını ister. Bunun sağlanmaması halinde inatçı olur.

Bu devrede çocuğun inatçı gücünü engellemeye çalışmak, benlik, bağımsızlık ve şuurlanma duygusunu zedeleyeceğinden doğru değildir.

Peki Ama İnatçı Çocuklara Nasıl Davranılmalı?

İnatçılığa karşı alınacak en uygun tedbir çocuğu kendi halinde bırakmaktır. Emir ve yasaklarla, sürekli ve gereksiz yerde hareket serbestliği engellememelidir.

Aile Prensiplerinizden Ödün Vermeyin

Fakat bu kendi halinde bırakmak anlayışı, çocuğun her istediğini yapmasına göz yummak, yani onun yetişkinlere ve otoriteye karşı çıkmasına müsamaha etmek manasına da gelmemelidir. Her ailenin elbette bir eğitim atmosferi veradır. Bu hava aile içinde önemli birtakım düzen ve kaideleri barındırır. Çocuğa bu kurallarnın önemini hissettirilmeli ki kendinden güçlü ve bilgili olan otoritenin ne olduğunu taktir edebilsin.

Örneğin, çocuğun muhakkak hep aynı saatte yatma alışkanlığı olmalıdır. Yoksa her istediği yapılırsa, çocuk bunu bir savunma aracı olarak kullanır ve aynı şeyleri tekrarlayarak, istediğini yaptırmak ister.

Bir gün çocuğun, annesinin yemek yedirmek istediği karşısında direndiğini varsayalım. Bu halde en doğru hareket, sofrayı terk etmesine izin vermektir. Fakat sofra toparlandıktan sonra çocuk, kuvvetli bir ihtimalle yemek isteyecektir. İşte bu durumda, çocuğun yetişkin otoritesine hükmetmemesi ve ailesinin temel terbiye prensiplerini bozmaması için bir sonraki öğüne kadar ona yemek vermemelidir.

İnat Çocuk Gelişiminin Bir Parçasıdır

İnat Etti Diye Ona Ceza Vermeyin

Yine inatçı bir çocuğa inatçı bir yaklaşım göstermenin doğru sonuçlar doğurmayacağı bilinmelidir. Çocuklarımıza kötü model olunmamalı, inatçı davranışlardan kaçınmalıdır. Hele ceza vermekten uzak durulmalıdır.

İnatçı çocuğu, arkadaşlarıyla oyun oynamaya teşvik etmek ve oyun alanını genişleterek ilgisini değişik şeyler üzerine yöneltmek de faydalıdır.

Konular :