BESLENME

Dikkat! Damacanadaki Sular Tehlike Saçıyor!

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 06.06.2011
Dikkat Damacanadaki Sular Tehlike Saçıyor

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Peker, damacana suları basan pompaların hepatit virüsleri, verem, ishal, tifo, dizanteri gibi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bakterileri barındırdığına dikkat çekiyor.

Türkiye’de hazır ve işlenmiş su tüketiminin her geçen gün arttığını belirten Prof. Dr. Peker damacana suları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu:

Damacana Sularının Kullanımında 3 Önemli Risk:

1) Damacana pompalarından kaynaklanan bakteri kirliliği,

2) Damacana ham maddesinden kaynaklanan kimyasal kirlilik ve

3) Üretim sırasında oluşabilecek

kirliliklerdir.

"Pompa Kaynaklı Kirlilikler Bilinçsiz Tüketimden Kaynaklanıyor"

Damacanalardaki suyu dışarıdan aldığı hava yardımıyla basan pompalar, nemli ve havaya açık bir ortam oluşturdukları için her zaman bakteriyolojik kirliliğe açıktır.

Bundan dolayı damacana pompaları haftada bir kez klorlu suyla temizlenerek dezenfekte edilmeli ve pompalarda oluşabilecek bakteriler engellenmelidir. Çünkü pompalarda oluşabilecek bakteri biyofilmleri (kaygan tabaka), hepatit virüsleri, verem, ishal, tifo, dizanteri gibi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bakterileri barındırmaktadır. Pompalar temizlenebilir özellikte değilse mutlaka yılda bir kez değiştirilmelidir.

Fosgen Tehlikesi

İkinci bir risk faktörü ise damacanaların ham maddesinden kaynaklanan kimyasal kirliliktir. Damacanın ham maddesi olarak kullanılan kimyasallardan "fosgen” adında oldukça zehirli ve savaşlarda kullanılan kimyasal bir gazın ortaya çıkar.

Bu zehirli kimyasalın yüzeyi yıpranmış ve uzun süre içinde su bekletilen damacanalardan sulara karışabilmekte; yıpranmamış ve aşınmamış damacanaların satın alınması, bunların yaklaşık 50 kullanımdan sonra imha edilmesi gerekmektedir.

Üçüncü risk faktörünün ise üreticilerin sağlıksız koşullarda su üretmesinden kaynaklanıyor. Piyasada satılan damacana sularının bazıları işlenmiş sulardan, bazıları ise doğal memba sularından oluşmaktadır.

Memba sularının damacanalara doldurulma sırasında oluşabilecek hijyenik olmayan koşullar bakteriyolojik kirliliğe sebep olacaktır. Ayrıca, suların hangi şartlarda işlendiği ve ne gibi koşullarda depolanıp son kullanıcıya iletildiği de tartışmalı bir durumdur.

Damacana suyu alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

  • Damacana suları alınırken bu suları satan firmaların Sağlık Bakanlığı tarafından izinli olup olmadığına,
  • Damacanalar üzerinde emniyet bantları bulunup bulunmadığına,
  • Suyun cinsi, üretim adresi, dolum ve son kullanma tarihi, uygulanan işlemlerin ve sahip olduğu parametrelerin yazılı olduğu etiketlerin olup olmadığına,
  • Bu etiketlerdeki parametrelerin içme suyu standartlarına uyup uymadığına mutlak suretle göz atılmalıdır.

Ayrıca damacanalarda kullanılan pompaların temizlenmesine, damacanaların kuru, güneş ışığı almayan ve temiz yerlerde saklanmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde zararlı mikroorganizmaların çoğalmasına sebep olur. Sulara etki edecek kokulu maddeler damacana yakınında bulunmamalı, en önemlisi kullanılabilecek kadar su almaya ve bir haftada tüketilebilecek miktarlardaki ambalajlarda hazır suları tercih etmeye özen gösterilmelidir. Su şişesinin kapağı açıldığında bir gün içerisinde, damacanalar ise kapakları açıldığında en kısa sürede tüketilmelidir.

"Sular Kapalı Araçlarda Tüketiciye Ulaşmalı”

Kapalı araçlarla tüketiciye ulaştırılan, güneşe ve sıcağa maruz bırakılmayan damacana suları sağlıklıdır.

LPG tüpü servisi yapan araçlarda, damacana sularının tüplerle birlikte tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir.

Konular :