HASTALIKLAR

"Katarakt Tedavisi Ticarileştirilmeye Çalışılıyor"

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 26.08.2013

Katarakt Tedavisi Ticarileştirilmeye Çalışılıyor

Türk Oftalmoloji Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, kataraktın sık görülen bir hastalık olması nedeniyle bazı sağlık kuruluşları ve kişiler tarafından istismar edildiği belirtildi. Dernek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Algı Yanılması Yaratılıyor"

"Son günlerde yazılı ve görsel medyada, ticari kaygıların ön planda tutulduğu ve esasta yetkili olmayan bazı kişilerin kamuoyunu yanlış bilgilendiren açıklamaları görülmektedir. Bunlardan biri de katarakt ameliyatı sayısı ve bunların yüzde 80'inin gereksiz olduğu yönündeki açıklamadır.

Ülkemizde gerçekleştirilen katarakt ameliyatı sayısı bazı özel sağlık kuruluşlarınca ifade edildiği gibi milyonlarca değil, 400 bin civarındadır. 2012 yılında gerçekleştirilen bu ameliyat sayısı, giderek zenginleşen ve ortalama yaşamın uzadığı bir ülkede nüfusla karşılaştırdığımız zaman yüksek değildir. Çünkü katarakt, ileri yaşların hastalığı olarak öne çıkmaktadır. Gereksiz ameliyat yapılması hususunda göz hekimi olmayan birisinin değerlendirmesini ciddiye alma olanağı yoktur. Bu husus tamamen hekimlerin tıbbi değerlendirmesi çerçevesindeki bir konudur."

"Katarakt Tedavisi Ticarileştirilmeye Çalışılıyor"

Katarakt tedavisinin "ticarileştirilmesine" yönelik bazı kampanyaların kaygıyla izlendiği bildirilen açıklamada, "4 bine yakın göz hekiminin tek temsilcisi olan Türk Oftalmoloji Derneği olarak, tanıtım etiğine ve sağlık etiğine uymayan bazı kampanyaları şiddetle kınıyor ve bu alanda herkesi sağduyulu olmaya ve ticari kaygılardan uzak durmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, "Ülkemizde katarakt ameliyatlarının, ne reklama ne de kampanyaya ihtiyacı var. Ülkemizde 68 üniversite hastanesinde ve 28 tanesi eğitim hastanesi olmak üzere çok sayıda kamu hastanesinde ve geniş bir özel kurum yelpazesinde bu işlem yüzlerce göz hekimimiz tarafından en yüksek kalitede ve başarıyla yaygın olarak yapılmaktadır. Bu nedenle sanki bu alanda bir sorun varmış ve özel bir kuruluş bu sorunu çözecekmiş gibi bir algı yanılsaması yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu ülkede bu tür hususlarda sorunu saptayacak ve çözüm bulacak otoriteler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır" diye konuştu.

Konular :