HASTALIKLAR

Önemsenmeyen Ağrılar Omurga Kırığına Neden Olabilir

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 11.04.2013

Önemsenmeyen Ağrılar Omurga Kırığına Neden Olabilir

Önemsemediğiniz bir düşme ya da çarpma sonrası, bel ve sırt ağrılarınız omurga kırığına neden olabilir. Ortopedi ve TravmatolojiUzmanı Op. Dr. Tuluğhan Yunus Emre, omurga kırıkları ve tedavi yöntemleri hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi.

Kimlerde Daha Sık Görülüyor?

Omurga çökme kırıkları, kemik erimesi olan hastalarda en sık rastlanılan kırık şeklidir. Menopoz sonrası kadınların % 25’ini etkilemektedir. İlerleyen yaşla birlikte rahatsızlığın görülme sıklığı artmaktadır. 80 yaş ve üzerindeki kadınların % 40’ını etkilemektedir. Kadınlarda sık olmasına rağmen yaşlı erkeklerde de önemli bir sağlık problemidir.

Omurga Çökmesi Ne Demek?

Daha önce omurga çökme kırığı görülen bir hastanın bu rahatsızlığı tekrar yaşama riski 5 kat daha fazladır. Hastalar hafif şikayetler yaşayabildiği gibi hiç sorun da yaşamayabilir. Travma sonrası omurganın ya da omurgaların yüksekliklerini kaybetmesi ile rahatsızlık ortaya çıkar. Bu kırıklar sıklıkla “torasik” denilen sırt omurgalarında olur, özellikle de alt kısmında ve “lomber” denilen bel omurlarında görülür.

Osteoporoz en sık sebep olarak görülmekteyken, travma ya da metastatik tümör de omurga çökme kırıkları yapabilir. Omurga çökme kırıklarında ortaya çıkan ani bel ağrısı, ayakta dururken ya da yürürken artar, yatıp istirahat edildiğinde azalır.

Erken Müdahele Edilmediğinde Sakatlığa Neden Olabilir

Zamanında müdahale edilmeyen omurga çökme kırıkları; sırt ve bel hareketini kısıtlar, kemik yükseklik kaybına bağlı kamburluğa, boy kısalması ve sakatlığa neden olabilir. Omurga çökme kırıklarının tanısında hikaye ve fizik muayene ile birlikte direkt grafi, Manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve sintigrafiden yararlanılır.

Mevcut kemik erimesi tanısı ise kemik dansitometri tetkikleri ile tanı konur. Omurga çökme kırıklarının cerrahi dışı tedavisinde; korse uygulaması, yatak istirahati ve medikal tedavi uygulanmaktadır.

Önemsenmeyen Ağrılar Omurga Kırığına Neden Olabilir

Tedavide Hangi Yöntemler Daha Etkili?

Omurga çökme kırıklarının cerrahi tedavisinde, “vertebroplasti” ve “kifoplasti tekniği” adı verilen lokal ya da genel anestezi ile uygulanan minimal invazif yani girişimsel yöntemler uygulanır. Her iki teknikte de kırık omurgaya toplam 2-4 cc kemik çimentosu doldurma işlemi yapılır.

Vertebroplasti çökmenin çok hafif olduğu omurga kırıklarında, kifoplasti ise omurgadaki kırığa bağlı çökmenin fazla olduğu vakalarda uygulanır.

Bu teknik de omurga içine balon şişirme tekniği ile kırık yükseklik kaybının düzeltilmesi, daha sonra da oluşan boşluğun kemik çimentosunun doldurulması ile gerçekleştirilir. Cerrahi operasyonun süresi ortalama 30 dakikadır. Kırık, vertebra çimento ile doldurulduktan sonra hastalar 2-3 saat kadar sonra yürütülür.

Genellikle korse kullanımına gerek kalmaz. 1 gün hastane gözleminden sonra hastalar ertesi gün taburcu edilebilir. Taburcu olunduktan sonra günlük aktivitelere geri dönülmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Kırık sebebi osteoporotik yani kemik erimesine bağlı ise kemik yoğunluğunu artıracak vitamin destekleri verilir.

Konular :