HASTALIKLAR

Uzmanlar Uyarıyor: El, Ayak, Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor!

Hepimiz Aileyiz Kurumsal Icon hepimizaileyiz.com.tr
Yayın : 13.09.2017 - Güncelleme : 24.09.2022

 El, ayak, ağız hastalığı bazı virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık. Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalık en çok sonbahar mevsimini seviyor; aman dikkat!

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş, el, ayak, ağız hastalığı hakkında merak edilenleri ve bu hastalıktan korunmanın yollarını anlattı.   

Çocuklarda El Ayak Ağız Salgınına Dikkat

  

1. Bu Hastalık En Sık Sonbaharda Görülüyor

El-Ayak-Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor  

Etken olan enterovirüs: sıklıkla Uzakdoğu ülkelerinde görülüyor. Coxsackie ise ülkemiz ve Avrupa ülkelerinde daha sık. Bu virüs daha çok yaz ve sonbahar mevsimlerinde görülmektedir. Grip salgınlarından sonra salgın yapabilen ikinci önemli etkendir.

2. El-Ayak-Ağız Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Kalabalık yaşayan toplumlarda, çevre düzenlenmesinin bozuk olduğu ülkelerde, kişisel hijyenin iyi olmadığı toplumlarda, virüs bulaşmış su ve besinlerin bulunduğu ortamlarda sık görülür. Etken vücut salgıları ile veya bu enfekte salgılarla temas etmiş yüzeylerden bulaşabilir.

Solunum yolundan damlacıkla, direk salgı teması ile, oyuncaklarla, ellerle, dışkı ile bulaşabilir.  

3. Çocuklarda El, Ayak ve Ağız Hastalığı Daha Sık Görülüyor

Vücuda burun veya ağızdan giren virüs mukozal bölgeden lenf nodlarına ulaşır. Burada çoğalır ve viremi meydana getirir. Sinir sistemine, deriye, kalp dokusuna ve diğer sistemlere kan yolu ile ulaşır.

Viremi sonunda gittiği organlarda hücre hasarı sonucunda hastalığı meydana getirir. Birçok farklı organı tuttuğu için klinik bulguları da çeşitlilik gösterir.

 

El Ayak Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor

El-Ayak-Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor 

 

Çocuklarda bu virüslere karşı koruyuculuk düzeyi düşük olduğundan enfeksiyon hastalık semptomları ile seyrederken, erişkinlerde asemptomatik de olabilir.    

El-Ayak-Ağız hastalığının en tipik özelliği çocuk yaş gurubunda özellikle de üç yaş altında görülmesidir. Bulaşmayı takiben kuluçka dönemi 5-7 gündür.

İlk klinik bulgular halsizlik, kırgınlık halidir. Bunu düşük düzeyde bir ateş takip eder. Ateş 38-38,5 C dir. Ateşin süresi ortalama 3 gündür. Bu süre 7 güne kadar da uzayabilir.

Bu ateşli dönemde boğaz ağrısı, yeme sorunları iştahsızlık eşlik eder. Bunun neticesi oral alım kısıtlanır ve çocuklarda sıvı kayıpları görülebilir. IV sıvı vermeyi gerektirecek düzeyde olabilir.  

El Ayak Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor

 El-Ayak-Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor  

4. El, Ayak, Ağız Hastalığının Belirtileri Neler?

Döküntüler ve Ateş Aynı Anda Görülebilir  

Döküntüler ateşle beraber veya ateşten kısa süre sonra çıkabilir. Döküntüler ağız boşluğunda daha sonra da deride gözlenir. Eğer deride döküntü olmaz sadece ağız boşluğunda kalırsa “herpangina” olarak adlandırılır.

Ağız boşluğunda sıklıkla arka kısımda yer alır. Küçük, yuvarlak karakterde, sarımsı renkte, zemini eritemli, hemen hemen hepsi birbirinin aynı boyutunda, fazla ağrılı olmayan yaralar şeklindedir. Bu lezyonlar ağız boşluğu çevresinde de görülebilir. 

 

5. El-Ayak-Ağız Hastalığı Kaç Gün Sürer?

Derideki döküntüler makülopapüler, veziküler karakterde olur. Elde avuç içinde, ayak tabanında, ekstremitelerde ve gluteal bölgededir. Zemini yine kırmızı renkte, içi sarımsı renkte sıvı ile dolu, elipsoid lezyonlardır.

Geç dönemde bazı çocuklarda tırnaklar kendiliğinden yatağından sökülür ve düşer. Tanı için bu tariflenen üç bulgu önemlidir: Ateş, ağız bulguları ve döküntü olması tanı için yeterlidir.

Hastalık 7-10 gün kadar sürer. Ancak virüsün vücut salgılarında ve dışkıda atılımı ile haftalar sürebilmektedir.  

El Ayak Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor

  El Ayak Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor  

6.  Teşhisi Nasıl Konur? 

Tanı klinik bulgulara dayanır. Viral tetkikler gereksizdir. Ancak herhangi bir komplikasyon gelişmiş, kritik bulguları olan, yoğun bakımda tedavi gören vakalarda istenebilir. Virüs ağız salgısından, dışkıdan, derideki lezyonlardan izole edilebilir.

7. El, Ayak, Ağız Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

El, ayak ve ağız hastalığı antibiyotikle mi tedavi edilir sorusu birçok anne babanın merak ettiği konudur. Tedavide direkt etkin bir antiviral ajan yoktur. Antipiretik analjezikler kullanılabilir. Aspirin kullanılmamalıdır.

Ağızdaki yaraların bakımı için lokal uygulamalar, ağız spreyleri, vitamin ve eser element (çinko) desteği verilebilir. Deri lezyonlarının bakımında serum fizyolojik ile yapılacak bakım çoğu kez yeterlidir. İlave bakteriyel bir enfeksiyon yoksa antibiyotik verilmemelidir.  

El Ayak Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor

 El-Ayak-Ağız Hastalığı En Çok Bu Mevsimde Görülüyor  

8.  Çocuğumuzu El-Ayak-Ağız Hastalığından Nasıl Koruyabiliriz? 

El yıkama alışkanlığının çocuklara kazandırılması önemlidir. El yıkamak en önemli koruyucu uygulamadır. Oyuncakların ve çocukların bulunduğu ortamların temizliği önem taşır. Virüs çok fazla dayanıklı değildir. Sabunla dahi etkisiz hale gelebilmektedir.

Hasta çocukların özellikle ateşli olduğu dönemlerde izolasyonu önem taşır. Ancak uzun süre dışkı ile virüs atılabildiği için çok sıkı bir izolasyon yapılmaz.

Ateşsiz çocuğun yuvaya, kreşe gitmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Bu etkene karşı bir aşı bulunmamaktadır. Hastalık düzeldikten sonra diğer aşıları uygulanabilir, bir engel teşkil etmez.

Konular :